Izvještaj sa Simpozija Društva dječjih kirurških djelatnosti

SIMPOZIJ DJEČJE KIRURGIJE DRUŠTVA DJEČJIH KIRURŠKIH DJELATNOSTI HUMS-a I

HRVATSKOG DRUŠTVA DJEČJE KIRURGIJE

50 GODINA DJEČJE KIRURGIJE, OPĆE BOLNICE SISAK

IZVJEŠĆE

Simpozij dječje kirurgije Društva dječjih kirurških djelatnosti HUMS-a održan je 18. i 19. svibnja 2018. godine u Sisku u sklopu obilježavanja 50 godina dječje kirurgije Opće bolnice Sisak. Na skupu je bilo prisutno 56 medicinskih sestara i tehničara iz Siska, Splita, Rijeke, Osijeka i Zagreba.

U petak 18. svibnja domaćini su nam organizirali turistički razgled grada, vožnju brodom po rijekama Kupi i Savi do utvrde Stari grad. U utvrdi Stari grad održan je program obilježavanja 50. rođendana postojanja dječje kirurgije, s početkom u 20 sati.

Prigodno predavanje Pedeset godina dječje kirurgije u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić Sisak“ održao je voditelj odjela Miroslav Petračić, dr. med. Na prigodnom programu pozdravne riječi imali su župan Sisačko-moslavačke županije g. Ivo Žinić, ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ mr.sc. Tomislav Dujmović, dr.med. i predsjednik Hrvatskog društva dječje kirurgije prim. Zoran Bahtjarević, dr. med., a g. Josip Mexner „piano doktor“ održao je mali koncert ozbiljne glazbe.

Službeni program započeo je u subotu u 10 sati. Simpozij je održan u prostorima Hrvatske gospodarske komore.

Uvodne govore i pozdravne riječi imali su prim. Zoran Bahtijarević, dr. med. predsjednik Društva dječje kirurgije i Božena Košević, dipl.med.techn., predsjednica Društva dječjih kirurških djelatnosti HUMS-a.

Tema simpozija bila je Hitna stanja u dječjim kirurškim djelatnostima te obilježavanje 50. obljetnice postojanja dječje kirurgije u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“.

Nakon predavanja uslijedile su konstruktivne rasprave na kojima su razmijenjena iskustva i stečena znanja. Predavči na simpoziju dobili su zahvalnice za sudjelovanje.

Zahvalnicu za životno djelo dobila je sestra Jasenka Dubravčić, a zahvalnicu joj je predala glavna sestra OB Sisak Danijela Škvorc. Jasenka Dubravčić predala je i zahvalnicu predsjednici Društva dječjih kirurških djelatnosti HUMS-a Boženi Košević.

Tajnica Društva Predsjednica Društva

Ksenija Kovačić Božena Košević

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail