Ciljevi i djelatnosti

HUMS djeluje na području zaštite zdravlja – strukovne udruge u području zaštite zdravlja i prevencije bolesti.

Ciljevi HUMS-a su:
• stručni i znanstveni rad medicinskih sestara, članova HUMS-a, zaštita interesa medicinskih sestara s ciljem unaprijeđenja zdravstvene zaštite
• zastupanje stručnih interesa medicinskih sestara pred Vladom Republike Hrvatske
• zastupanje stručnih interesa medicinskih sestara pred nadležnim ministarstvom i ostalim ministarstvima i vladinim uredima i agencijama od interesa za sestrinstvo
• zastupanje stručnih interesa medicinskih sestara u sustavima u kojima medicinske sestre djeluju
• suradnja s ministarstvima nadležnim za znanost i obrazovanje
• izgradnja najboljeg mogućeg sustava zdravstvene skrbi u kome će medicinske sestre dati maksimalan doprinos;
• suradnja s institucijama u Republici Hrvatskoj u interesu struke;
• suradnja sa Hrvatskom komorom medicinskih sestara;
• suradnja s udrugama koje okupljaju medicinske sestre u Republici Hrvatskoj
• suradnja sa sindikalnim organizacijama koje zastupaju medicinske sestre

Djelatnosti HUMS-a su:
• stručno i znanstveno usavršavanje
• unaprijeđenje znanstveno-istraživačkog rada
• suradnja s obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj u interesu sestrinske profesije
• suradnja s drugim sestrinskim te zdravstvenim i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
• sudjelovanje predstavnika HUMS-a u tijelima zdravstvene uprave i izvršne vlasti;
• davanje stručnog mišljenjapromicanje provođenja zdravstvene njege po standardima prakse
• unaprjeđenje zdravstvene kulture stanovništva organiziranjem predavanja, tribina, tiskanjem popularnih publikacija te drugim oblicima i sredstvima javnog informiranja u svim medijama
• aktivno sudjelovanje na međunarodnim stručnim skupovima i kongresima
• udruživanje u međunarodne asocijacije koje su od interesa hrvatskog sestrinstva
• definiranje i promicanje Etičkog kodeksa HUMS-a
• izdavanje službenog časopisa Sestrinski glasnik, znanstvenih časopisa, knjiga, priručnika i stručnih članaka u tiskanom i elektronskom obliku