Dokumenti

OPĆI AKTI HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA

OBRASCI ZA ČLANSTVO

 

ZAKONI I PRAVILNICI

  • Zakon o sestrinstvu („Narodne novine“ broj 121/03, 117/08, 57/11)
  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12,35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14,70/16 )
  • Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj 30/09, 24/10, 22/13)
  • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine broj  123/03, 198/03,105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)
  • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija(„Narodne novine“ broj 82/15)
  • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara („Narodne novine“ broj 139/09, 32/12)
  • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći („Narodne novine“ broj  28/11)
  • Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama („Narodne novine“ broj 79/11, 131/12, 71/16)

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

  • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

 

OBRASCI ZA ČLANOVE ODBORA