Međunarodna suradnja

Hrvatska udruga medicinskih sestara članica je Međunarodnog vijeća medicinskih sestara (ICN), Europske federacije udruga medicinskih sestara (EFN), Europskog foruma udruga medicinskih sestara primalja Svjetske zdravstvene organizacije (EFNNMA WHO), te Europskog saveza za javno zdravstvo – Mreže za okoliš (EPHA EEN). Stručna društva udruge aktivno sudjeluju te su članovi brojnih krovnih međunarodnih stručnih organizacija kao što su Europska udruga glavnih sestara (ENDA), Europsko udruženje pedijatrijskih sestara (PNAE), Europsko onkološko sestrinsko udruženje (EONS), Europska udruga za dijalizu i transplantaciju i njegu bubrežnih bolesnika (EDTNA/ERCA), Udruga medicinskih sestara medicine rada Europske Unije (FOHNEU) i brojne druge.

 

1279

 

 

 

 

8

untitled 5
6
untitled

 

 

 

 

 

 

 

4