Podružnice HUMS-a

Podružnice HUMS-a osnova su djelovanja Udruge. Mogu se osnivati u svakoj županiji ili gradu Zagrebu naše zemlje, te pri svim institucijama u kojima su zaposlene medicinske sestre i tehničari. Način rada i djelovanja Podružnice definiran je Statutom udruge i Poslovnikom o radu Podružnice.

Naziv podružnice Ime i prezime predsjednika/ce Stranica podružnice E-mail
Bjelovar Saša Halusek sasa.halusek@hums.hr
Županijska bolnica Čakovec Božena Kapitarić LINKbozena.kapitaric@hums.hr
Dom zdravlja Dubrovnik Katica Margaretić katica.margaretic@hums.hr
Opća bolnica Dubrovnik Perica Klokoč perica.klokoc@hums.hr
Karlovac v.d. Đurđica Brajdić LINK
Klinička bolnica Osijek Ljubica Tolj LINKljubica.tolj@hums.hr
Dom zdravlja Osijek Valentina Plazibat LINKvalentina.plazibat@hums.hr
OŽB Požega Jelena Kitanović LINKjelena.kitanovic@hums.hr
Klinička bolnica Split Dijana Blažević LINKdijana.blazevic@hums.hr
Opća bolnica Varaždin Anica Sekovanić anica.sekovanic@hums.hr
Vinkovci Blaženka Hruškar blazenka.hruskar@hums.hr
Medicinske sestre dječjih vrtića Davorka Jelačić davorka.jelacic@hums.hr
Dom zdravlja Zagreb Centar Ivana Matanović ivana.matanovic@hums.hr
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice v.d. Marela Šain Tuka marela.sain.tuka@hums.hr
Klinika za dječje bolesti Zagreb Marina Jurić marina.juric@hums.hr
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” v.d. Vesna Žegrec LINK
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac Tiana Jonke tiana.jonke@hums.hr
KB Sveti Duh Suzana-Lidia Mučnjak suzana.lidia.mucnjak@hums.hr
Klinika za psihijatriju Vrapče Janja Rukavina janja.rukavina@hums.hr
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Bojana Burić bojana.buric@hums.hr
Opća Bolnica Slavonski Brod Marija Gavran Galić marija.gavran.galic@hums.hr
Dječja bolnica Srebrnjak Zrinka Kolak zrinka.kolak@hums.hr
OB Šibenik Mišela Radnić misela.radnic@hums.hr
Neuropsihijatrijska bolnica Popovača Frano Marinić frano.marinic@hums.hr
OB Sisak Marina Durbić LINK marina.drubic@hums.hr
Koprivničko – križevačka županija Marina Friščić marina.friscic@hums.hr
Škola za medicinske sestre Mlinarska Tanja Dornik tanja.dornik@hums.hr
Škola za medicinske sestre Vrapče Mirjana Kozina mirjana.kozina@hums.hr
Poliklinika Medikol Miljenka Toplek miljenka.toplek@hums.hr
Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan Zagreb Ivona Pušic ivona.pusic@hums.hr
Škola za medicinske sestre Vinogradska Ivana Horvat ivana.horvat@hums.hr
OB Gospić Lucija Starčević lucija.starcevic@hums.hr
OŽB Našice Ivana Guljaš-Slivečko ivana.guljas.slivecko@hums.hr
Pakrac-Lipik Olivera Zelić olivera.zelic@hums.hr
OB Pula Barbara Šarić barbara.saric@hums.hr
Klinički bolnički centar Rijeka Tanja Panić tanja.panic@hums.hr
Dom zdravlja Vukovar Ahnetka Stjepanović ahnetka.stjepanovic@hums.hr
Podružnica Bedekovčina Božica Jurinec bozica.jurinec@hums.hr
WP Data Tables