Videoteka

 

7. kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem – Opatija, 13.-16. lipnja 2019. godine. ULAZ
Proslava Međunarodnog dana sestrinstva 12.5.2019 ULAZ
6. KONGRES HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA
„SESTRINSTVO BEZ GRANICA II“ – OPATIJA, 15.-16. LIPNJA 2017.
ULAZ

 

PREGLED PREMA STRUČNIM DRUŠTVIMA
Društvo za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma ULAZ
Pedijatrijsko društvo ULAZ
Društvo medicinskih sestara dječjih vrtića ULAZ
Društvo za suzbijanje boli ULAZ
Društvo oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara ULAZ
Društvo medicine rada i športa
Psihijatrijsko društvo ULAZ
Društvo nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega ULAZ
Onkološko-hematološko društvo ULAZ
Društvo za reumatologiju i rehabilitaciju ULAZ
Kirurško društvo mediciskih sestara ULAZ
Pulmološko društvo
Društvo nastavnika zdravstvene njege ULAZ
Društvo patronažnih sestara ULAZ
Društvo dječjih kirurških djelatnosti ULAZ
Društvo medicinskih sestara primarne zdravstvene zaštite ULAZ
Društvo medicinskih sestara i tehničara školske i sveučilišne medicine ULAZ
Društvo medicinskih tehničara – gipsera
Društvo glavnih sestara ULAZ
Infektološko društvo ULAZ
Društvo za kvalitetu ULAZ
Društvo za povijest sestrinstva ULAZ
Društvo za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu ULAZ
Društvo za transplantaciju solidnih organa ULAZ
Društvo uroloških medicinskih sestara i tehničara
Društvo za ortopediju i traumatologiju ULAZ
Društvo za bolesti glave i vrata ULAZ
Društvo medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata ULAZ
Društvo umirovljenih medicinskih sestara