Vodstvo HUMS-a

Predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara

Tanja Lupieri, mag.med.techn.
Klinička bolnica “Sveti Duh”
E-mail:

Potpredsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara

Marija Gilja, mag.med.techn.
Poliklinika Sveti Duh II, Zagreb
E-mail:

Tajnica Hrvatske udruge medicinskih sestara

Danijela Miše mag.med.techn
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
E-mail:

 

 

Upravni odbor HUMS-a
Predsjednik: Hrvoje Pokos, mag.med.techn.
Opća bolnica Bjelovar
Mail:

Članovi Upravnog odbora
Sanela Keserović Opća bolnica Karlovac Davor Zec KBC Osijek Ljubica Fiškuš Opća bolnica Varaždin Draženka Petric Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica Marija Grančić KBC Split Zvjezdana Gvozdanović OŽB Našice Smiljana Kolundžić KB Merkur Nenad Škvorc OŽB Čakovec

 

Glavni odbor HUMS-a,
Predsjednica: Josipa Bišćan, mag. med. techn., EOQ QSM
Poliklinika Medikol, Zagreb
Mail:

ČLANOVI GLAVNOG ODBORA

Nadzorni odbor HUMS-a,
Predsjednik: Barbara Kolac, bacc.med.techn.
Županijska bolnica Čakovec
Mail:

Članovi Nadzornog odbora
Barbara Kolac, predsjednica Županijska bolnica Čakovec Mihela Pašalić KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb Tatjana Knego Opća bolnica Dubrovnik Ljiljana Grdić Medicinska škola Osijek

Povjerenstva

U izradi