Vodstvo HUMS-a

Predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara

Tanja Lupieri, mag.med.techn.
Klinička bolnica “Sveti Duh”
E-mail: tanja.lupieri@hums.hr

Potpredsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara

Marija Gilja, mag.med.techn.
Poliklinika Sveti Duh II, Zagreb
E-mail: marija.gilja@hums.hr

Tajnica Hrvatske udruge medicinskih sestara

Danijela Miše mag.med.techn
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
E-mail: danijela.mise@hums.hr

 

 

UPRAVNI ODBOR

 

MARIJA GRANČIĆ
Klinički bolnički centar Split

ZVJEZDANA GVOZDANOVIĆ
Opća županijska bolnica Našice

HRVOJE KAURIN
Klinička bolnica Merkur

SANELA KESEROVIĆ
Opća bolnica Karlovac

BARBARA KOLAC
Županijska bolnica Čakovec

SNJEŽANA MIRILOVIĆ
Opća bolnica Karlovac

DRAŽENKA PETRIC        
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica

IVANKA PRESEČKI
Klinička bolnica Sveti Duh

DUBRAVKA TRGOVEC
Škola za medicinske sestre Vinogradska

 

NADZORNI ODBOR

 

DRAGICA BEŠTAK
Klinički bolnički centar Zagreb

LJUBICA FIŠKUŠ
Opća bolnica Varaždin

MIRNA IGNAC
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

DANIJELA KUMPOVIĆ
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

MIHELA PAŠALIĆ
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice