Stručna Društva

NAZIV STRUČNOG DRUŠTVA HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA PREDSJEDNIK STRANICA DRUŠTVA E-MAIL
Društvo za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Snježana Gaćina LINK snjezana.gacina@hums.hr
Pedijatrijsko društvo Kristina Kužnik LINK kristina.kuznik@hums.hr
Društvo medicinskih sestara dječjih vrtića Vedrana Čabraja LINK vedrana.cabraja@hums.hr
Društvo za suzbijanje boli Ana Pahanić LINK ana.pahanic@hums.hr
Društvo oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara Ana Rede Samardžić LINK ana.rede.samardzic@hums.hr
Psihijatrijsko društvo Martina Filko Kajba LINK martina.filko.kajba@hums.hr
Društvo nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega Gordana Novaković LINK gordana.novakovic@hums.hr
Onkološko-hematološko društvo Branka Svetec LINK branka.svetec@hums.hr
Društvo za reumatologiju i rehabilitaciju Vesna Barbarić LINK vesna.barbaric@hums.hr
Kirurško društvo mediciskih sestara Suzana Stojković LINK suzana.stojkovic@hums.hr
Pulmološko društvo Tatjana Munko LINK tatjana.munko@hums.hr
Društvo nastavnika zdravstvene njege Miroslava Kičić LINK miroslava.kicic@hums.hr
Društvo patronažnih sestara Zorica Kovač LINK zorica.kovac@hums.hr
Društvo dječjih kirurških djelatnosti Božena Košević LINK bozena.kosevic@hums.hr
Društvo medicinskih sestara primarne zdravstvene zaštite Draženka Tenšek LINK drazenka.tensek@hums.hr
Društvo medicinskih sestara i tehničara školske i sveučilišne medicine Enida Sičaja LINK enida.sicaja@hums.hr
Društvo medicinskih tehničara – gipsera Mario Gašić LINK mario.gasic@hums.hr
Društvo glavnih sestara Nevenka Begić LINK nevenka.begic@hums.hr
Infektološko društvo Gordana Kičin Ercegovac LINK gordana.kicin.ercegovac@hums.hr
Društvo za kvalitetu Smiljana Kolundžić LINK smiljana.kolundzic@hums.hr
Društvo za povijest sestrinstva Sanda Franković LINK sanda.frankovic@hums.hr
Društvo za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu Blaženka Horvat LINK blazenka.horvat@hums.hr
Društvo za transplantaciju solidnih organa Hrvoje Kaurin LINK hrvoje.kaurin@hums.hr
Društvo uroloških medicinskih sestara i tehničara Radmila Vrbat LINK radmila.vrbat@hums.hr
Društvo za ortopediju i traumatologiju Karmela Hrastinski LINK karmela.hrastinski@hums.hr
Društvo za bolesti glave i vrata Aleksandar Trbojević aleksandar.trbojevic@hums.hr
Društvo medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata Ljerka Pavković LINK ljerka.pavkovic@hums.hr
Društvo umirovljenih medicinskih sestara Ana Deucht LINK ana.deucht@hums.hr
Društvo studenata sestrinstva v.d. Doris Kunčić doris.kuncic@hums.hr
Društvo za ubrzani oporavak nakon operacijskog zahvata Ivana Grgić ivana.grgic@hums.hr
Društvo medicinskih sestara u ginekologiji Gordana Jurić gordana.juric@hums.hr
Društvo hitne medicinske pomoći Martina Dušak martina.dusak@hums.hr
Društvo za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi Martina Močenić martina.mocenic@hums.hr