Stručna Društva

 

STRUČNO DRUŠTVO HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA PREDSJEDNIK E-MAIL
Društvo za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vilma Kolarić vilma.kolaric@hums.hr
Pedijatrijsko društvo Kristina Kužnik kristina.kuznik@hums.hr
Društvo medicinskih sestara dječjih vrtića Vedrana Čabraja vedrana.cabraja@hums.hr
Društvo za suzbijanje boli Ana Pahanić ana.pahanic@hums.hr
Društvo oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara Đurđica Duh durdica.duh@hums.hr
Psihijatrijsko društvo Martina Filko Kajba martina.filko.kajba@hums.hr
Društvo nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega Gordana Novaković gordana.novakovic@hums.hr
Onkološko-hematološko društvo Branka Svetec branka.svetec@hums.hr
Društvo za reumatologiju i rehabilitaciju Vesna Barbarić vesna.barbaric@hums.hr
Kirurško društvo mediciskih sestara Suzana Stojković suzana.stojkovic@hums.hr
Pulmološko društvo Tatjana Munko tatjana.munko@hums.hr
Društvo nastavnika zdravstvene njege Miroslava Kičić  miroslava.kicic@hums.hr
Društvo patronažnih sestara Zorica Kovač zorica.kovac@hums.hr
Društvo dječjih kirurških djelatnosti Božena Košević bozena.kosevic@hums.hr
Društvo medicinskih sestara primarne zdravstvene zaštite Draženka Tenšek drazenka.tensek@hums.hr
Društvo medicinskih sestara i tehničara školske i sveučilišne medicine Enida Sičaja enida.sicaja@hums.hr
Društvo medicinskih tehničara – gipsera Mario Gašić mario.gasic@hums.hr
Društvo glavnih sestara Nevenka Begić  nevenka.begic@hums.hr
Infektološko društvo Gordana Kičin Ercegovac gordana.kicin.ercegovac@hums.hr
Društvo za kvalitetu Josipa Bišćan josipa.biscan@hums.hr
Društvo za povijest sestrinstva Sanda Franković sanda.frankovic@hums.hr
Društvo za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu Blaženka Horvat blazenka.horvat@hums.hr
Društvo za transplantaciju solidnih organa Hrvoje Kaurin hrvoje.kaurin@hums.hr
Društvo uroloških medicinskih sestara i tehničara Radmila Vrbat radmila.vrbat@hums.hr
Društvo za ortopediju i traumatologiju Karmela Hrastinski karmela.hrastinski@hums.hr
Društvo za bolesti glave i vrata Aleksandar Trbojević aleksandar.trbojevic@hums.hr
Društvo medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata Ljerka Pavković ljerka.pavkovic@hums.hr
Društvo umirovljenih medicinskih sestara Ana Deucht ana.deucht@hums.hr
Društvo studenata sestrinstva David Mlakić david.mlakic@hums.hr
Društvo za ubrzani oporavak nakon operacijskog zahvata Ivana Grgić ivana.grgic@hums.hr
Društvo medicinskih sestara u ginekologiji Gordana Jurić gordana.juric@hums.hr
Društvo hitne medicinske pomoći Martina Dušak martina.dusak@hums.hr