Članstvo

Članstvo u HUMS-u je dobrovoljno. Članovi mogu biti sve medicinske sestre koje žive i djeluju u zemlji i inozemstvu. Popis članova HUMS-a vodi se u elektroničkom obliku – bazi podataka u središnjem uredu.

 

Prava i obveze redovnih članova su:

 • plaćati članarinu
 • birati i biti birani u tijela HUMS-a
 • biti obaviješteni o radu HUMS-a i njenih tijela te o financijskom poslovanju
 • izvršavati sve odluke donesene na Skupštini
 • pridržavati se Statuta, Etičkog kodeksa i svih drugih općih akata HUMS-a
 • sudjelovati u svim stručnim i drugim oblicima rada HUMS-a
 • davati svoj doprinos u ostvarivanju ciljeva HUMS-a
 • redovito dostavljati sve podatke važne za djelovanje HUMS-a
 • razvijati i usavršavati svoje znanje i pridonositi ostvarivanju ciljeva HUMS-a
 • davati mišljenja, prijedloge, pritužbe i žalbe na rad HUMS-a i njenih tijela
 • plaćati umanjenu kotizaciju za znanstvene i stručne skupove u organizaciji HUMS-a, podružnice ili stručnog društva
 • objavljivati znastvene i stručne radove u službenom časopisu HUMS-a
 • podizati i očuvati ugled HUMS-a.

Članovi HUMS-a mogu koristiti prostor Središnjeg ureda za za rad, održavanje sastanaka, stručnih druženja i skupova

 

Članstvo u HUMS-u obavlja se ispunjavanjem online ili preuzimanjem  i plaćanjem članarine. Ispunjena online pristupnica direktno se šalje u središnji ured.

 

Godišnja članarina iznosi 20 eura i uplaćuje se na podračun u svrhu uplate članarine HR2823400091510846990, a poziv na broj je članski broj HUMS-a.

Ako želite postati član molimo da ispunite našu  online pristupnicu ili preuzmite offline obrazac pristupnice i pošaljite poštom, faxom ili skenirano mailom na clanstvo@hums.hr.
Registriranim članom postajete nakon uplate godišnje članarine.

Prilikom ispunjavanja prijavnice za učlanjenje u HUMS, studenti obavezno trebaju priložiti i potvrdu o statusu redovnog studenta sestrinstva. Time ostvaruju pravo na besplatno članstvo.

Ako želite biti registrirani član, polja označena * obavezno ispuniti, osobni podaci neće biti vidljivi na članskoj iskaznici. Koristi ih Središnji ured HUMS-a za potrebe registra članstva. Ispunjavanjem online pristupnice i slanjem podataka dajete suglasnost za korištenje Vaših osobnih podataka za potrebe registra članstva, a u skladu sa Zakonom.

Ukoliko se želite ispisati iz HUMS-a, molimo da popunite online ispisnicu ili preuzmite offline ispisnicu.