14. Kongres Pedijatrijskog društva HUMS-a

Hotel "Lone" Ul. Luje Adamovića 31, 52210, Rovinj

Pedijatrijsko društvo HUMS-a održava svoj 14. Kongres u periodu od 12-15.10.2023. godine u Rovinju. Infromacije Preliminarni program

37. Edukacijski tečaj Društva za reumatologiju i rehabilitaciju HUMS-a

Hotel "4 opatijska cvijeta" Viktora cara Emina 6, 51410, Opatija

Društvo za reumatologiju i rehabilitaciju HUMS-a organizira svoj 37. Edukacijski tečaj sa temom "Trudnoća i reproduktivni problemi povezani s reumatskim bolestima" koji će se održati 18. -21. listopad 2023. u Opatiji.