Drugi tečaj 1. Kategorije i prvi međunarodni tečaj „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi“

Društvo za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi HUMS-a  u suorganizaciji sa Hrvatskom komorom medicinskih sestara, Sveučilištem Sjever Varaždin, Referentnim centrom za bolničke infekcije Ministarstva zdravstva i Općom bolnicom Varaždin organizira drugi tečaj 1. Kategorije i prvi međunarodni Pročitajte više ...