Publikacije

Hrvatska udruga medicinskih sestara izdaje oficijelno glasilo udruge – Sestrinski glasnik – koji već duži niz godina izlazi četiri puta godišnje u cilju informiranja ali i educiranja medicinskih sestara i tehničara te svih zdravstvenih profesionalaca širom Hrvatske. Glasnik je besplatan te se tiska u nakladi od oko 3.500 primjeraka i distribuira diljem Hrvatske.

Sestrinski glasnik stručno je glasilo za medicinske sestre na području Republike Hrvatske koje pruža uvid u novosti na području edukacije, istraživanja, aktivnosti iz profesionalne prakse no informira i o raznim događanjima, novostima i najavljuje buduće aktivnosti medicinskih sestara. Teme obuhvaćaju klinička istraživanja, studije, predstavljanje novih lijekova i edukativnih sestrinskih materijala ali i općenite teme te aktualnosti u sestrinstvu, preglede već objavljenih profesionalnih članaka s područja zdravstva i novosti o radu i djelovanju stručnih društava Udruge.

Također, u časopisu imate priliku pročitati o razmišljanjima o aktualnostima na području sestrinstva te saznati više o međunarodnim sestrinskim događanjima i aktivnostima. HUMS danas pruža mnoge mogućnosti participiranja na različitim područjima djelovanja, od sudjelovanja u kreiranju nacionalne politike udruge do provođenja konkretnih akcija od strane Europske federacije sestrinskih udruga, kao i sudjelovanju u projektima Europske mreže za okoliš iz Bruxellesa. O svim tim i inim aktivnostima redovito obavještavamo naše članove upravo putem glasnika.