O nama

Hrvatska udruga medicinskih sestara (HUMS) je nacionalna sestrinska udruga osnovana 1929. godine, a pod današnjim nazivom poznata je od 1992. i jedna je od najvećih strukovnih udruga u Republici Hrvatskoj. HUMS je neprofitna i nevladina udruga koja se financira članarinama i donacijama za potrebe brojnih aktivnosti na području brige i organizacije cjeloživotnog obrazovanja medicinskih sestara.

HUMS trenutno djeluje kroz 40 podružnica diljem Hrvatske, 28 stručna društva, 6 povjerenstava te značajan broj pojedinačnih članova. HUMS je u svom radu usmjeren na provedbu edukacije svojih članova u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvene njege. Stručna društva i podružnice tijekom godine organiziraju kongrese, konferencije, simpozije, tečajeve, radionice, savjetovanja i seminare, studijska putovanja i jednodnevne izlete, dok podružnice edukaciju provode i unutar svojih ustanova. Na stručnim skupovima stručnih društava i podružnica sudjeluje oko 4000 polaznika. Članovi HUMS-a sudjeluju na brojnim međunarodnim stručnim skupovima izvan Hrvatske.

Medicinske sestre članice udruge zaposlene su u zdravstvenim ustanovama u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti te zdravstveno socijalnim ustanovama: domovima umirovljenika, vrtićima, specijalnim ustanovama za skrb o osobama s posebnim potrebama. U radu Udruge sudjeluju brojni medicinske sestre i tehničari, volonteri, studenti, srednjoškolci i umirovljenici.

Službeni časopis Hrvatske udruge medicinskih sestara je Sestrinski glasnik. Sestrinski glasnik je stručno-znanstveni časopis koji izlazi triput godišnje u tiskanom i elektroničkom izdanju. Osim stručnih i znanstvenih članaka na temu sestrinske profesije, u Sestrinskom glasniku objavljuju se i izvješća, intervjui, statistički podaci, prijevodi, komentari i informacije na području sestrinstva.

Hrvatska udruga medicinskih sestara članica je Međunarodnog vijeća medicinskih sestara (ICN), Europske federacije udruga medicinskih sestara (EFN), Europskog foruma udruga medicinskih sestara primalja Svjetske zdravstvene organizacije (EFNNMA WHO), te Europskog saveza za javno zdravstvo – Mreže za okoliš (EPHA EEN). Stručna društva udruge aktivno sudjeluju te su članovi brojnih krovnih međunarodnih stručnih organizacija kao što su Europska udruga glavnih sestara (ENDA), Europsko udruženje pedijatrijskih sestara (PNAE), Europsko onkološko sestrinsko udruženje (EONS), Europska udruga za dijalizu i transplantaciju i njegu bubrežnih bolesnika (EDTNA/ERCA), Udruga medicinskih sestara medicine rada Europske Unije (FOHNEU) i brojne druge.