Izvještaj sa VII. Simpozija Društva medicinskih sestra i tehničara školske i sveučilišne medicine

Društvo medicinskih sestara i tehničara školske i sveučilišne medicine Hrvatske udruge medicinskih sestra od 27. do 28. travnja 2018. godine organiziralo je VII Simpozij u Varaždinu pod nazivom „Prevencijom do zdravlja“.

Cilj Simpozija bio je upoznati medicinske sestre/tehničare o novim saznanjima u istraživanju sestrinstva, te mogućnostima dobivenih rezultata prilikom istraživanja i implementaciji u svakodnevni rad odnosno u prevenciji same bolesti kod školske i sveučilišne populacije. Na Simpoziju je sudjelovalo više od 150 medicinskih sestra i tehničara iz cijele Hrvatske, diskusija se najviše razvijala o prevenciji bolesti, metodama i kompetencijama rada medicinskih sestra u tom području.

Zaključak Simpozija je da sam napredak prevencije bolesti i promocija zdravlja u području školske i sveučilišne medicinske postaje sve kompleksniji, potreba za kontinuiranom edukacijom i cjeloživotnim obrazovanjem je nužna, a sofisticiranijom organizacijom procesa rada zahtijeva se drukčiji pristup organizacijskim izazovima u sestrinstvu današnjice.

Pripremila: Enida Sičaja, prvostupnica sestrinstva, Služba za školsku i adolescentnu medicinu

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail