Izviješće sa održanog 36.Simpozija Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a

U sklopu Godišnjeg sastanka Hrvatskog društva endokrinologa i dijabetologa HLZ-a, u
periodu od 20-22.10.2023. u Dubrovniku je održan 36.Simpozij Društva za dijabetes,
endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a. Simpoziju je prisustvovalo šezdeset i dvije
medicinske sestre iz dijabetoloških centara sa područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Predstavljeno je devetnaest predavanja koja su obuhvatila teme iz endokrinologije i
dijabetologije.
Prvi dio skupa je bio posvećen endokrinologiji. Tu su predstavljene teme vezane uz
Cushingov sindrom i ektopično lučenje hormona hipofize. Predstavljena je tema Diabetes
insipidus i novosti u liječenju. Obzirom na porast oboljelih od metaboličkih bolesti, tema
metaboličkog sindroma uvijek je zanimljiva, pogotovo u odnosu na terapijski pristup koji
otvara velike mogućnosti dobrog upravljanja liječenjem. Zanimljiva je tema bila i
dijagnostička metoda kateterizacije petroznih sinusa. U tom su dijelu simpozija predstavljene
i dvije teme neplazmi: inzulinom i multipla endokrina neoplazija (MEN1). I za kraj
endokrinog dijela tema o tireoidnoj oluji, teškoj endokrinoj komplikaciji koja se zbrinjava u
intenzivnim jedinicama.
Drugi dio simpozija se posvetio dijabetologiji. Govorilo se o novim smjernicama za prehranu
osoba sa šećernom bolesti i govorilo se o prilagodbi unosa ugljikohidrata u obroku kod
intenzivirane inzulinske terapije. U nastavku se govorilo i o utjecaju kofeina na razvoj
hipoglikemije u rekreativaca sa šećernom bolesti tip1. Nastavno na tu temu raspravljalo se o
prevenciji hipoglikemije u tjelesnoj aktivnosti. U nastvaku simpozija su se prikazali slučajevi
ovisnosti kod osoba sa tip1 šećerne bolesti, utjecaj kanabisa ali i utjecaj alkohola na razvoj
dijabetičke ketoacidoze. Prikazao se i slučaj steroidnog dijabetesa te tema transplantacije
organa nakon zatajivanja bubrega ili jetre.
Na kraju simpozija je održana radionica sa psihologicom o jačanju psihološke otpornosti
profesionalaca na radnom mjestu.
Na ovaj simpozij su se odazvali predavači sa vrlo zanimljivim predavanjima i novostima u
skrbi i liječenju osoba sa šećernom bolesti i osoba sa endokrinim bolestima. Kolege i kolegice
iz različitih nivoa zdravstvene zaštite su svojim doprinosom omogućile pogled na širu sliku
problema u dijabetologiji i endokrinologiji. Povratne informacije o skupu su jako dobre, jer
doprinose edukaciji, međusobnom upoznavanju, ostvarenju kontakata sa kolegama iz istog
stručnog područja i jača osjećaj pripadnosti i razvoja struke.

Snježana Gaćina,
Predsjednica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a

U Zagrebu, 26.10.2023.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Izvješće 18. Simpozija Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a

Izvješće s 18. Simpozija Društva za dijabetes, endokrinologiju I bolesti metabolizma HUMS-a

Od 19. do 21. listopada 2018. godine u Biogradu na Moru održan je 18. Simpozij Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a.

 

Slika 1: Sudionici 18. Simpozija Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, Biograd 19. – 21. 10. 2018.

Na Simpoziju su, već tradicionalno, sudjelovale medicinske sestre i medicinski tehničari koji rade u dijabetološkim centrima. Osim toga, ove su godine na našem Skupu aktivno sudjelovale medicinske sestre iz pedijatrijskog društva HUMS-a, aktivno je sudjelovalo Društvo za transplantaciju solidnih organa i Društvo za kirurgiju glave i vrata.

Ponosni smo što nas kolegice I kolege iz svih područja zdravstvene zaštite prate na našim stručnim događanjima, pa su tako ove godine na našem Simpoziju bile patronažne sestre, medicinske sestre iz primarne zdravstvene zaštite te iz zdravstvene njege u kući. Također su prisustvovale dvije kolegice iz Slovenije.

Uvodnu riječ održao je predsjednik Hrvatskog društva kliničkih endokrinologa i dijabetologa HLZ-a, prof. dr. Darko Kaštelan te predsjednica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, Vilma Kolarić, dipl. med. techn.

 

Slika 2: Vilma Kolarić, predsjednica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, Biograd 19. – 21. 10. 2018.

Na Simpoziju je bilo 75 sudionika (25 predavača i 50 slušača).

Zaključci Simpozija:

  • Simpozij je bio iznimno kvalitetan zbog broja predavača iz drugih Društava HUMS-a koji su nam proširili vidike zbrinjavanja osoba sa šećernom bolešću s njihovog područja rada;

  • otvaranje perspektive i dijeljenje svojih iskustava o zbrinjavanju osoba sa šećernom bolešću te endokrinim bolestima iz različitih kuteva; posebno zato što kolegice rade u različitim područjima zdravstvene zaštite te su podijelile svoja znanja i postupke u zbrinjavanju pacijenata s vrlo specifičnim sindromima;

  • dio Simpozija bio je posvećen izvođenju specifičnih testova, primjeni hormona rasta u odrasloj dobi te osteoporozi što je svim sudionicima bilo vrlo zanimljivo;

  • nekoliko je predavanja bilo posvećeno pretilosti, edukaciji i pravilnoj aplikaciji inzulina o čemu uvelike ovisi glukoregulacija šećerne bolesti.

Sudionici su zaključili da je raznovrsnost tema i različitost perspektiva najveća kvaliteta 18. Simpozija Društva za dijabetes endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a te da će se i ubuduće težiti takvom pristupu.

Zapisnik priredila:

Vilma Kolarić, dipl. med. techn.

predsjednica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a

 

 

 

Slika 3: Nevenka Kovačić, tajnica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, Biograd 19. – 21. 10. 2018.

Slika 4: Đurđa Hršak, članica Izvršnog odbora Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, Biograd 19. – 21. 10. 2018.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj sa Tečaja za medicinske sestre i tehničare

Tečaj za medicinske sestre i tehničare Posebnosti skrbi za osobe sa šećernom bolešću Step by step

održan je 16.03.2018. u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb u organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara, KB „Merkur“ Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac.

Otvaranju tečaja prisustvovala je i predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga Zrina Mach.

Tečaju su prisustvovale kolegice iz cijele Hrvatske iz primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Tečaj se sastojao od dva dijela; prvi dio bio je posvećen šećernoj bolesti, gdje su bila predstavljena nova saznanja te načini liječenja i skrbi za pacijenta, dok je drugi dio bio posvećen dijabetičkom stopalu.

U drugom dijelu tečaja razmijenili smo znanja i informacije o raširenosti problema dijabetičkog stopala u Hrvatskoj te kako prepoznati dijabetičko stopalo u ranoj fazi. Predstavljen je rad prve Ambulante za dijabetičko stopalo u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac gdje se suradnjom multidisciplinarnog tima zbrinjavaju takvi bolesnici.

Na tečaju je bilo vrlo interaktivno, posebice zbog nejednakog pristupa i mogućnosti zbrinjavanja dijabetičkog stopala u našem zdravstvenom sustavu, odnosno u različitim dijelovima Hrvatske.

Zadaća ovakvih tečajeva je ukazati na problem dijabetičkog stopala, dati smjernice za prepoznavanje te osnažiti kolegice za edukaciju i rad na tom području u sredinama u kojima rade.

 

 

 

 

 

Tečaju je prisustvovalo 108 kolegica iz cijele Hrvatske, od kojih su mnoge izrazile zainteresiranost za ponavljanjem ovakvog tečaja.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali!

Izvješće pripremila:

Vilma Kolarić, dipl.med.techn

Predsjednica društva za dijabetes HUMS-a

Glavna sestra Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac KB „Merkur“

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tečaj trajne edukacije za medicinske sestre – „POSEBNOSTI SKRBI ZA OSOBE SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU“

Hrvatska udruga medicinskih sestara, Klinička bolnica Merkur i Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac organiziraju Tečaj trajne edukacije za medicinske sestre – „POSEBNOSTI SKRBI ZA OSOBE SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU“ koji će se održati 16.03.2018. u prostorijama HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA, Šubićeva 9, Zagreb

PRVA OBAVIJEST

PRIJAVNICA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail