Izviješće sa održanog 36.Simpozija Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a

U sklopu Godišnjeg sastanka Hrvatskog društva endokrinologa i dijabetologa HLZ-a, u
periodu od 20-22.10.2023. u Dubrovniku je održan 36.Simpozij Društva za dijabetes,
endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a. Simpoziju je prisustvovalo šezdeset i dvije
medicinske sestre iz dijabetoloških centara sa područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Predstavljeno je devetnaest predavanja koja su obuhvatila teme iz endokrinologije i
dijabetologije.
Prvi dio skupa je bio posvećen endokrinologiji. Tu su predstavljene teme vezane uz
Cushingov sindrom i ektopično lučenje hormona hipofize. Predstavljena je tema Diabetes
insipidus i novosti u liječenju. Obzirom na porast oboljelih od metaboličkih bolesti, tema
metaboličkog sindroma uvijek je zanimljiva, pogotovo u odnosu na terapijski pristup koji
otvara velike mogućnosti dobrog upravljanja liječenjem. Zanimljiva je tema bila i
dijagnostička metoda kateterizacije petroznih sinusa. U tom su dijelu simpozija predstavljene
i dvije teme neplazmi: inzulinom i multipla endokrina neoplazija (MEN1). I za kraj
endokrinog dijela tema o tireoidnoj oluji, teškoj endokrinoj komplikaciji koja se zbrinjava u
intenzivnim jedinicama.
Drugi dio simpozija se posvetio dijabetologiji. Govorilo se o novim smjernicama za prehranu
osoba sa šećernom bolesti i govorilo se o prilagodbi unosa ugljikohidrata u obroku kod
intenzivirane inzulinske terapije. U nastavku se govorilo i o utjecaju kofeina na razvoj
hipoglikemije u rekreativaca sa šećernom bolesti tip1. Nastavno na tu temu raspravljalo se o
prevenciji hipoglikemije u tjelesnoj aktivnosti. U nastvaku simpozija su se prikazali slučajevi
ovisnosti kod osoba sa tip1 šećerne bolesti, utjecaj kanabisa ali i utjecaj alkohola na razvoj
dijabetičke ketoacidoze. Prikazao se i slučaj steroidnog dijabetesa te tema transplantacije
organa nakon zatajivanja bubrega ili jetre.
Na kraju simpozija je održana radionica sa psihologicom o jačanju psihološke otpornosti
profesionalaca na radnom mjestu.
Na ovaj simpozij su se odazvali predavači sa vrlo zanimljivim predavanjima i novostima u
skrbi i liječenju osoba sa šećernom bolesti i osoba sa endokrinim bolestima. Kolege i kolegice
iz različitih nivoa zdravstvene zaštite su svojim doprinosom omogućile pogled na širu sliku
problema u dijabetologiji i endokrinologiji. Povratne informacije o skupu su jako dobre, jer
doprinose edukaciji, međusobnom upoznavanju, ostvarenju kontakata sa kolegama iz istog
stručnog područja i jača osjećaj pripadnosti i razvoja struke.

Snježana Gaćina,
Predsjednica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a

U Zagrebu, 26.10.2023.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail