Obilježavanje Noći knjige 23. travnja 2018.

Ovogodišnja Noć knjige održana je u ponedjeljak 23.travnja s početkom u 18,00 sati u knjižnici „Andrija Štampar“ – Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Program je realiziran u suradnji s Društvom za povijest sestrinstva HUMS-a i Društvom medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata HUMS-a. Dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Marijan Klarica pozdravio je prisutne te iskazao svoje zadovoljstvo pri odabiru ovogodišnje teme Noći knjige koja naglasak stavlja na doprinos medicinskih sestara i tehničara u Domovinskom ratu. Vesna Kljaić održala je predavanje pod nazivom Priča o humanosti i hrabrosti – medicinske sestre i tehničari u Domovinskom ratu gdje je ujedno prikazala organizaciju rada medicinskih sestara i tehničara u Domovinskom ratu. Mirna Ignac je u prezentaciji Medicinske sestre i tehničari u Oružanim snagama RH prikazala rad u područnim vojnim ambulantama, zavodu pomorske medicine, hiperbaričnoj oksigenacijskoj komori, zavodu zrakoplovne medicine, hitnom helikopterskom prijevozu, pružanju zdravstvene potpore na terenu i obuku u nastavnim središtima. Agneza Aleksijević iznijela je svoja sjećanja na ratno vrijeme i stradanja u Vukovaru. Ljerka Pavković osvrnula se na osnutak i rad Društva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata te u suradnji sa Željkom Križe predstavila aktivnosti u izradi knjige Svjedočanstva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata.

U prostoru knjižnice postavljena je izložba postera pod nazivom Medicinske sestre i tehničari u Domovinskom ratu.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail