MEDICINSKE SESTRE – GLAS KOJI VODI – „ZDRAVLJE ZA SVE“

CILJEVI U 2019.

Područje djelovanja medicinskih sestara uključuje primjerenu i svima dostupnu skrb koja se temelji na dokazima.
Da bi se ostvario koncept „Zdravlje za sve“, nužna je transformacija u pristupu prema zdravlju i općem dobru.
Jedna od osnovnih uloga medicinskih sestara jest uloga strpljivog zaštitnika koji posjeduje niz stručnih vještina koje mu pomažu u pružanju cjelokupne kvalitetne skrbi pacijentu. Medicinske su sestre osobe koje su idealne za vođenje te informiranje o zdravstvenim uslugama i načinima razvoja zdravstvene politike.

Kao jedna od najcjenjenijih i najpouzdanijih profesija, sestrinstvo ima središnju ulogu u prepoznavanju višestrukih izazova u zdravstvu diljem svijeta. Medicinske su sestre glavni pokretači u zdravstvu, a zadaća im je odgovoriti na zdravstvene zahtjeve pojedinaca, društava i svijeta općenito.

ICN-ov etički kodeks nalaže da je sestrinstvu svojstveno poštivanje ljudskih prava, kulturnih prava, prava na život i izbor, poštivanje dostojanstva i uvažavanje. Sestrinska skrb uvažava različitu dob, boju kože, vjeru, kulturu, invaliditet ili bolest, spol, seksualnu orijentaciju, nacionalnost, politiku, rasu ili socijalni status. Medicinske sestre pružaju zdravstvene usluge pojedincu, obitelji i zajednici te koordiniraju svoje usluge s uslugama srodnih skupina. Potreba za sestrinskom skrbi je univerzalna (ICN, 2010).

 

 

„ZDRAVLJE ZA SVE“
„Zdravlje za sve“, prethodnik UHC-u (Universal Health Coverage), formulirano je prema primjerenim smjernicama i aktivnostima iz Deklaracije o primarnoj zdravstvenoj skrbi (Alma Ata).
U svojoj srži, Alma Ata potvrđuje da se poboljšanja u zdravstvu mogu postići samo kombinacijom znanosti o zdravlju, zdrave ekonomije i politike te djelovanjem protiv socijalnih nepravdi.
„Zdravlje za sve podrazumijeva da je zdravlje dostupno svima u određenoj zemlji.“ Zdravlje u ovom kontekstu podrazumijeva ne samo dostupnost zdravstvenih usluga nego i potpuno fizičko te mentalno zdravlje koje omogućuje osobi da vodi društveno i ekonomski produktivan život (Mahler, 2016).

RESURSI
Da bi medicinske sestre postale glas koji vodi, nužno je razgovarati s vladama, vođama zajednica, kreatorima politike te investitorima. Na stranici ICN-a dostupan je paket resursa i dokaza, videozapis, plakati i ostali natpisi koji pomažu u informiranju populacije o kampanjama u sestrinstvu. Na istoj se stranici nalaze informacije o kampanji vezanoj za pristup zdravstvenom i univerzalnom zdravstvenom osiguranju te dokazi koji potvrđuju da je zdravlje ljudsko pravo.

STUDIJE SLUČAJA
Studije slučaja odnose se na inicijative pod vodstvom medicinskih sestara koje pomiču granice te prikazuju sposobnosti, vještine i znanja koje karakteriziraju profesiju sestrinstva diljem svijeta.

 

Dostupno na: https://2019.icnvoicetolead.com/

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail