Izvještaj sa tečaja Palijativna skrb u sustavu zdravstva

Tečaj Palijativna skrb u sustavu zdravstva

IZVJEŠTAJ

Društvo za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu HUMS-a u suradnji sa Zagrebačkim institutom za kulturu zdravlja organiziralo je 9.3.2018. 4. Tečaj trajnog usavršavanja za medicinske sestre u palijativnoj skrbi, pod nazivom Palijativna skrb u sustavu zdravstva.

Otvorenju tečaja prisustvovala je dr. Jadranka Pavić, pročelnica katedre za zdravstvenu njegu ZVU koja je podržala stručni rad i ukazala na potrebu profesionalnog razvoja u palijativnoj skrbi.

U ime našeg domaćina, Zagrebačkog instituta za kulturu zdravlja skup je pozdravio gospodin Vlado Čutura, novinar i društveno angažirani pisac.

Poruke podrške uputila nam je i dr. Vlasta Vučevac, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ-a.

Predsjednica Društva za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu HUMS-a, Blaženka Horvat izrazila je zahvalnost suradnicima i zadovoljstvo brojem sudionika, što pokazuje interes za profesionalni rast sestrinske profesije u palijativnoj skrbi.

Sestrinstvo je izazovno i dinamično zanimanje koje na poseban način u palijativnoj skrbi traži kontinuirano usavršavanje s profesionalnom komunikacijom koja može smanjiti rizike u radu medicinskih sestara. Time se podiže razina kvalitete njege i skrbi za bolesnika.

Tečaju je prisustvovalo 37 medicinskih sestara, a prezentirano je 13 radova.

Sudjelovale su medicinske sestre iz domova zdravlja, bolnica, domova umirovljenika i kućnih njega.

Prezentirane su kompetencije medicinske sestre u pružanju duhovne skrbi i duhovnost u palijativnoj skrbi, mogućnosti financiranja projekata iz fondova EU i atraktivne aktivnosti volontera. Na tečaju su raspravljena pitanja: kako upravljati kvalitetom, zašto nam trebaju smjernice, kako pružiti psihosocijalnu podršku bolesniku i njegovoj obitelji, zašto je neophodna supervizijska podrška medicinskim sestrama u radu s palijativnim bolesnicima, iz čega proizlazi zaključak da su procesi uvođenja palijativne skrbi u sustav zdravstva vrlo su izazovni i dinamični.

Mogućnost prezentiranja vlastitih iskustava potakla je korisne rasprave. Neformalna i prijateljska druženja upotpunila su cjelokupan doživljaj koji će sigurno umanjiti prepreke u povezivanju resursa u palijativnoj skrbi, približiti dostupne intervencije i voditi otvorenu komunikaciju kao temelj palijativnog pristupa.

Cvjeta Mitić, za Društvo za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu HUMS-a

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail