In memoriam – Radivoje Radić

Dana 14. ožujka 2018. godine u 49. godini preminuo je naš dragi profesor, prodekan za znanost i poslijediplomske studije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo – Radivoje Radić.
Prof. dr. sc. Radivoje Radić rođen je u Osijeku 5. listopada 1969. godine.
Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je u Osijeku. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1989. godine, a diplomirao u prosincu 1994. godine. Nakon diplome odradio je pripravnički staž u Kliničkoj bolnici Osijek te je radio na istom fakultetu održavajući vježbe i seminare iz anatomije.
Od 1998. godine uposlen je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na mjestu stručnog suradnika pri Katedri za anatomiju. Završio je poslijediplomski studij iz područja biomedicine, a u siječnju 1999. godine magistrirao. U svibnju 2000. godine izabran je u suradničko zvanje asistenta u Katedri za anatomiju. Godine 2002. uspješno je obranio doktorsku disertaciju te stekao zvanje doktora biomedicinskih znanosti. Od 2003. godine predsjednik je Katedre za anatomiju i neuroznanost i voditelj Studija sestrinstva pri Medicinskom fakultetu Osijek.
Godine 2003. postaje docentom, 2008. g. izvanrednim profesorom, a 2011. g. redovitim profesorom na Katedri za anatomiju i neuroznanost pri Medicinskom fakultetu Osijek.
Od 2014. godine prodekan je za međuinstitucijsku suradnju i razvoj na istom fakultetu.
Osnivanjem Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek pri Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku godine 2017. postaje prodekanom za znanost i poslijediplomske studije.

Naš dragi profesor Radić imat će posebno mjesto u našim sjećanjima kao skromna, topla i nadasve dobronamjerna osoba. Veliko mu hvala na svemu, posebno na nesebičnom prenošenju svojega znanja i iskustva suradnicima i brojnim naraštajima studenata.
Neka mu je vječna slava i hvala.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail