Infektološko društvo – Sastanak medicinskih sestara uključenih u skrb za HIV bolesnike s područja jugoistočne Europe

img-20170916-wa0012Infektološko društvo sudjelovalo je od 15.-17.9.2017. u Trakošćanu na Sastanku medicinskih sestara uključenih u skrb za HIV bolesnike s područja jugoistočne Europe u organizaciji Hrvatskog društva za putničku, tropsku i migracijsku medicinu hrvatskoga liječničkog zbora i medicinskih sestara Zavoda za infekcije imunokompromitiranih bolesnika.

Sudjelovalo je 30 medicinskih sestara koje rade na Infektologiji sa HIV bolesnicima iz Skopja, Novog Sada, Beograda, Podgorice, Sarajeva, Zagreba, Ljubljane i Londona.

15.9. 2017. svi prisutni, prije odlaska u Trakošćan imali su prilike vidjeti kako se zbrinjavaju pacijenti sa HIV-om u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu.

U Trakošćanu skup je pozdravio odjelni liječnik Zavoda za infekcije imunokompromitiranih bolesnika u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu prim. Šime Zekan, a uvodna predavanja održali su voditelj Referentnog centra za HIV u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu prof.dr.sc. Josip Begovac koji je govorio o novostima u terapiji za HIV bolesnike, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Klinike za infektivne bolesti „Dr.Fran Mihaljević“ Adelka Zoretić, mag.med techn. koja je govorila o povijesti Infektološke Klinike i psihologica Referentnog centra za HIV u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu Sanja Belak Škugor, prof.psih. koja je govorila o novom projektu EmERGE koji je u Zagrebu pokrenut od 28.4.2017. Riječ je mobilnoj aplikaciji preko koje bi pacijenti imali pristup rezultatima svojih kontrolnih testiranja (razine CD4 limfocita i viremije), a koja bi na taj način omogućila veću samostalnost HIV–pozitivnim pacijentima čije je stanje stabilno. Za sada ona broji 174 korisnika. Ta aplikacija osim u Zagrebu postoji samo još u Brightonu, Barceloni, Lisabonu i Antwerpenu.

img-20170916-wa000416.9.2017. sve prisutne medicinske sestre su kroz svoja predavanja prikazale rad sa HIV bolesnicima na svojim radilištima.

Kroz raspravu zaključeno je da je epidemiološka slika HIV/AIDS-a  u svim regijama  uglavnom ujednačena, no, problem predstavlja nedostatak kadra (liječnika, medicinskih sestara i psihologa)  te  adekvatna prostorna i tehnička opremljenost  ustanova u kojima se pacijenti zbrinjavaju.  Također veliki problem predstavlja stigma prema oboljelima od HIV/AIDS-a, što otežava njihovo zbrinjavanje.

Svi prisutni su se složili da je ovo bio izvrstan početak jedne kvalitetne buduće suradnje.

Neformalni dio druženja nastavio se u kasnim popodnevnim satima kroz posjet dvorcu Trakošćan i druženje u Kleti Kozjak, a 17.9.2017. i uz razgledavanje grada Zagreba sa stručnim vodičem.

Predsjednica Infektološkog društva HUMS-a

Gordana Kičin Ercegovac

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail