Izvještaj sa 5. Simpozija Društva za kvalitetu

5. SIMPOZIJ DRUŠTVA ZA KVALITETU SV. MARTIN NA MURI, 17.-19.05.2018. U SUORGANIZACIJI ŽB ČAKOVEC

Simpozij je pozdravnim riječima otvorila Predsjednica Društva za kvalitetu Josipa Bišćan, magistra sestrinstva te je pozvala suorganizatora i uzvanike da se obrate nazočnima.

U ime suorganizatora sudionike su pozdravili:

 • predsjednica Podružnice HUMS-a ŽB Čakovec, Božena Kapitarić, dipl. med. techn.
 • pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo, glavni tehničar Nenad Škvorc, mag. med. techn.,
 • ravnatelj ŽB Čakovec, dr. sc. Robert, dr med.;

Nakon njihovih pozdravnih riječi uslijedili su i pozdravi uzvanika i želje za uspješnim radom:

 • tajnica HUMS-a, Danijela Miše, mag. med. techn, ispred HUMS-a
 • predsjednica Podružnice HKMS Međimurske županije Marija Prekupec, dipl. med. techn., ispred HKMS-a
 • pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije, dr. sc. Sonja Tošić Grlač
 • pomoćnica ravnatelja Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi prof. dr. sc. Jasna Mesarić.

Na kraju je sve sudionike u ime predsjednika Hrvatskog sabora i svoje ime pozdravila zastupnica Hrvatskog sabora, članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Ljubica Lukačić, dipl. iur. koja je naglasila važnost medicinskih sestara u sustavu zdravstvene zaštite i osvrnula se na tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s temom „Položaj medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj“. Istaknula je kako su upoznati s tekućom problematikom i da se na toj sjednici između ostaloga raspravljalo i o tome kako je potrebno naći rješenja o: nepriznavanju stručnih kvalifikacija, nedostatnom praćenju ljudskih resursa u sustavu zdravstva, unapređenju uvjeta rada, potrebi kategorizacije rada medicinskih sestara, problemu zabrane zapošljavanja te neusklađenosti sistematizacije radnih mjesta u zdravstvenim ustanovama. Pozvane su sve relevantne institucije da zajednički s Ministarstvom zdravstva pokušaju izna

i rješenja i najkasnije u roku godine dana izvijeste do kuda se došlo u tom rješavanju. I na kraju je svima je zaželjela uspješan rad, zatražila slanje zaključaka i otvorila radni dio simpozija. Nakon uvodnih govora Josipa Bišćan je zahvalila svim uzvanicima na željama za uspješnim skupom te je simpozij započeo prema programu.

Plenarnim izlaganjem, pod nazivom „Kako upravljati kvalitetom u svrhu poboljšanja hrvatskog zdravstva“, sudionike je upoznala, prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović. Naglasila je kako je nemoguće očekivati kvalitetu u bilo kojem segmentu zdravstvenog sektora, ukoliko ulaganja u tehnologiju usporedo ne slijede u istoj mjeri i ulaganja u edukaciju svih profila zdravstvenih profesija.

Ravnatelj ŽB Čakovec dr. sc. Robert Grudić, dr. med. govorio je o hodogramu aktivnosti koje provode u Ustanovi u cilju sprječavanja i smanjivanja broja neželjenih događaja. Naglašava potrebu za većim angažmanom i reagiranjem na potencijalne neželjene događaje (near miss).

Prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med. predstavila je sustav izvještavanja o neželjenim događajima ispred Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. U izlaganju je prikazano petogodišnje iskustvo u sustavu izvješćivanja o neočekivanim neželjenim događajima (NND). Istoimena izvješ

a su zakonska obveza te ih Jedinice za kvalitetu periodično dostavljaju Agenciji. U zaključku je rečeno da je sustav izvješćivanja i nadalje potrebno kontinuirano poboljšavati na svim razinama, a sukladno EU i preporukama međunarodnih institucija. Kontinuirano praćenje i izvješ

ivanje razvija kulturu diskusije o pogreškama u sustavu te pridonosi transparentnosti kvalitete pruženih usluga u zdravstvenom sustavu.

U popodnevnom dijelu simpoziju se pridružuje predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara Slava Šepec te joj predsjednica Društva za kvalitetu upućuje riječi dobrodošlice.

Nakon svake sesije predavanja prvoga te drugoga dana simpozija moderatori su vodili raspravu te su postavljeni upiti predavačima na aktualnu izloženu tematiku. Rasprave su bile vrlo konstruktivne i u njih su se uključili i ostali sudionici.

OKRUGLI STOL na temu Migracije u sestrinstvu

Na temu Migracije u sestrinstvu pozvani predavač Brankica Rimac, KBC Zagreb održala je predavanje na temu „Sestrinstvo u pokretu“ kao uvodničar i na nju se nadovezala Irena Kužet Mioković, Thalassotherapia Opatija, s predavanjem “Utjecaj globalizacije i migracija na sestrinsku profesiju“.

Uvodnu riječ na Okruglom stolu daje predsjednica Društva za kvalitetu kao moderator osvrnuvši se na izložena predavanja. Sudionici okruglog stola bili su: Slava Šepec, predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, Branka Rimac, magistra sestrinstva, Irena Kužet Mioković, magistra sestrinstva. Velik broj pitanja postavljen je predsjednici HKMS kao ključnoj osobi u definiranju mnogih rješenja na aktualnu problematiku u sestrinstvu. Moderatorica Bišćan iznosi mišljenje kako je problema u sestrinstvu vrlo mnogo te izražava žaljenje što nam se nije mogla pridružiti i Anica Prašnjak, predsjednica HSSMS/MT te je pročitala opaske koje je Prašnjak poslala na navedenu temu. Bišćan također navodi mišljenje da se sestrinstvo raspršilo u pokušajima rješavanja različitih problema te da postoji potreba za fokusiranjem na nekoliko ključnih stavaka i postavljanje prioriteta kako bi se osnažili u njihovu rješavanju. Razgovaralo se o točnom broju medicinskih sestra koje su napustile Hrvatsku zbog rada u drugoj zemlji te Šepec iznosi broj od 1892 medicinske sestre koje su otišle izvan RH, od čega je 926 onih koje su postavile zahtjev za mirovanjem statusa od 01.07.2013. godine. Također navodi da oko 700 medicinskih sestra godišnje odlazi u mirovinu o čemu isto treba voditi računa u planiranju sestrinskog kadra u budućnosti, zatim o potrebi točnoga definiranja, analize stvarnih potreba za obrazovnom razinom medicinske sestre tj. planiranje i usuglašavanje tržišta rada sa obrazovnim ustanovama. Bilo je riječi i o tome tko treba dati podatak koja obrazovna razina medicinske sestre treba biti na kojem radnom mjestu. Razgovaralo se i o potrebi uspostavljanja Službe za upravljanje ljudskim resursima kao i potrebi prepoznavanje kvalitete i izvrsnosti rada zaposlenih medicinskih sestara kako bi se njima dalje upravljalo i omogućio im razvoj karijere što bi ih potaklo na ostanak. Bilo je riječi i o utjecaju pomoćnika za sestrinstvo na potrebe planiranja kadra pojedinog radilišta i suradljivosti ravnatelja i ostalih članova Uprave u razumijevanju i rješavanju takvih problema koje će sigurno pridonijeti ostanku medicinskih sestara, ali ne i spriječiti ih jer postoji otvorenost tržišta. Naglašena je i potreba u fleksibilnosti i brzom odgovoru obrazovnog sustava na iskazane potrebe u zdravstvenom sustavu kao i na izobrazbi specijaliziranoga kadra u sestrinstvu koji može po uzoru na razvijene zemlje kvalitetno odgovoriti na potrebe zdravlja opće populacije. Govorilo se i o sigurnosti bolesnika i povećanom radnim opterećenjem medicinske sestre u uvjetima kada ih sve više nedostaje u radnom okruženju, a broj bolesnika je isti ili veći što predstavlja rizik i tko za njega odgovara. Rečeno je da je od iznimne važnosti bilježiti svaku provedenu aktivnost medicinske sestre kako bi se otklonila mogućnost osobnog profesionalnog propusta, što može utjecati i na veću izloženosti neželjenim događajima. Istaknuta je potreba pisanja otpusnog pisma za pacijente koji zahtijevaju nastavak zdravstvene njege te predsjednica HKMS Šepec navodi kako su upućene opomene prema ustanovama koje to ne čine, jer liječnik u primarnoj ne određuje stupanj zdravstvene njege već je to kompetencija medicinske sestre. Postavilo se i pitanje kako bi željeli znati tko je odgovoran, koja institucija, za prosljeđivanje statističkih podataka za medicinske sestre u EU i iz kojih izvora.

Predsjednica DZK je istaknula da Jedinice za kvalitetu trebaju imati ključnu ulogu jačanja kvalitete zdravstvene usluge na svim razinama i predstavljati snagu Ustanove što će ujedno pridonijeti i prevenciji neželjenih događaja. Poziva medicinske sestre bez obzira u kojem se užem području struke nalaze da se pridruže djelovanju koje rezultira povećanjem kvalitete u njihovom segmentu rada jer upravo Društvo za kvalitetu objedinjava rad svakog profila medicinske sestre kojoj je cilj kvalitetna i sigurna zdravstvena skrb za pacijenta, no i sigurnost za medicinsku sestru kao pružatelju usluge u sustavu.

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

 1. raditi na autonomiji sestrinstva kao profesije, uspostavljati standarde u području zdravstvene skrbi za bolesnike u skladu sa zakonom reguliranim kompetencijama;
 2. ujediniti sestrinska društva u aktivnostima kako bi ojačali sestrinsku profesiju u lobiranju nam zajedničkih interesa i ciljeva struke i profesije (raslojavanje po raznim stručnim društvima nas slabi)
 3. redefinirati vremensko kadrovske normative te ih koristiti pri planiranju potrebnih kadrova;
 4. raditi na kontinuiranim analizama i uvažiti potrebe za zdravstvenom njegom u svakom segmentu zdravstvenog sustava od strane medicinskih sestara kao autonomne profesije;
 5. standardizirati postupke i uskladiti ih sa EU normativima u broju i obrazovnoj strukturi medicinskih sestara;
 6. revidirati obrazovne strukture medicinske sestre te prilagoditi ih modelima u zemljama EU;
 7. aktivirati medicinske sestre da se uključe u moguće kreiranje zdravstvene politike Republike Hrvatske, a putem E-savjetovanja koje je dostupno svim zainteresiranima;
 8. zatražiti informaciju tko je odgovoran, koja institucija, za prosljeđivanje statističkih podataka u EU (Eurostat) vezano uz medicinske sestre i iz kojih izvora
 9. redefinirati Uredbu o radnim mjestima i koeficijentima (HKMS je uputila nacrt prijedloga o radnim mjestima i koeficijentima prema Ministarstvu zdravstva)
 10. redefinirati putem hrvatskog kvalifikacijskog okvira obrazovnu strukturu medicinske sestre u RH
 11. uspostaviti Službu za ljudske resurse u zdravstvenim ustanovama i omogućiti profesionalni razvoj na osnovu kriterija izvrsnosti i potreba zdravstvene ustanove
 12. uključiti medicinske sestre DZK pri izradi standarda kvalitete zdravstvene zaštite
 13. uputiti medicinske sestre na obvezu pisanja otpusnog pisma zdravstvene njege pogotovo za bolesnika koji zahtijevaju nastavak zdravstvene njege te palijativne bolesnike
 14. uspostaviti suradnju sa svim relevantnim institucijama u rješavanju problematike u sestrinstvu i izvijestiti Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog Sabora o rezultatima.

Pozdravnim riječima uz zahvalu na aktivnom sudjelovanju svim sudionicima simpozija predsjednica Društva za kvalitetu Josipa Bišćan zatvorila je 5. simpozij DZK HUMS-a te najavila tradicionalno obilježavanje Međunarodnog dana prevencije dekubitusa u studenom 2018. godine u organizaciji Društva za kvalitetu HUMS-a i u suradnji sa OB Karlovac.

Izvještaj pripremile: Josipa Bišćan, mag. med. techn, Slađana Režić, mag. med. techn., Ivanka Benčić, bacc. med. techn., ET

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj s 8. Konferencije Društva za kvalitetu

IZVJEŠTAJ S 8. KONFERENCIJE DRUŠTVA ZA KVALITETU U SUORGANIZACIJI S DRUŠTVOM ZA SUZBIJANJE BOLI HUMS-a i OPĆOM ŽUPANIJSKOM BOLNICOM NAŠICE

Hotel Park Panolija, Našice, 09. Ožujka 2018.

 

Konferenciju je otvorila Predsjednica Društva za kvalitetu Josipa Bišćan, magistra sestrinstva i pozdravila sve nazočne i goste uzvanike: gradonačelnika grada Našice, ravnatelja OŽB Našice, ravnateljicu Doma zdravlja Našice, pomoćnicu ravnateljice za sestrinstvo Doma zdravlja Našice, predsjednika Upravnog vijeća OŽB Našice te pomoćnike za financije, pravne poslove, kvalitetu i sestrinstvo OŽB Našice. Zatim je pozvala suorganizatora i uzvanike da se pozdravnim riječima obrate nazočnima. U ime predsjednice Društva za suzbijanje boli Mare Lopar koja je bila spriječena zbog bolesti skup je pozdravila tajnica Društva Ana Pahanić, a u ime domaćina i suorganizatora OŽB Našice, pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo gđa Zvjezdana Gvozdanović i ravnatelj g. Hrvoje Šimić, dr. med. koji je ujedno i zamjenik gradonačelnika. Na kraju je sudionicima riječi dobrodošlice i želje za uspješan rad uputio i gradonačelnik g. Josip Miletić.

Otvorenje skupa uveličao je Zbor medicinskih sestara KBC Osijek s dvije prigodne pjesme.

Nakon uvodnih govora Josipa Bišćan se zahvalila gostima uzvanicima, pozvanim predavačima, sponzorima i svim ostalim sudionicima na dolasku te otvorila radni dio Konferencije.

Izlaganjem osječkog modela minimalno invazivnog liječenja boli od strane doc. dr. sc. Radoš dobili smo uvid u nužnu multimodalnost i multidisciplinarnost pri rješavanju bolnih stanja. KBC Osijek za sada jedini u Republici Hrvatskoj provodi u okviru Zavoda za liječenje boli program za pacijente koji trpe kroničnu bol. Pacijent sudjelujući u tom programu dobiva alate kako kontrolirati bol, kada potražiti pomoć, što može sam učiniti za kontrolu boli.

Josipa Bišćan u nastavku predstavila nam je pojavnost pogrešaka u zdravstvenom sustavu. Pogreške se mogu dogoditi svima, ali važno je kontinuirano osvješćivati osoblje o važnosti prijavljivanja pogrešaka kako bi učili iz pogrešaka i izrađivali programe prevencije istih. Također, potrebno je imati algoritme ili/i aplikacije za prijavljivanje pogrešaka, kao i upute kako postupati kada do pogreške dođe i tko i na koji način o tome treba izvijestiti pacijenta.

O osvješćivanju pogrešaka u radnim procesima kao temelju za razvijanje sigurnosnih i preventivnih aktivnosti te nastavno razvijanju kulture izvještavanja o greškama izlagala je kolegica Brankica Rimac iz KBC Zagreb. Nužno je razvijati i implementirati protokole i smjernice u svakodnevnu praksu te na taj način kreirati kontrolirane i sigurne procedure za pacijenta i sustav. Asija Delalić iz East and North Hertfordshire NHS Trust, zbog tehničkih poteškoća nije mogla sama predstaviti svoju prezentaciju te je istu prezentirala u njezino ime Josipa Bišćan. U prezentaciji se govorilo o postupcima koji sukladno operacijskom protokolu prethode kirurškom zahvatu kako bi se izbjegle pogreške: identifikacija i priprema pacijenta, sastanak tima, priprema prostora i opreme. Na njezino predavanje izvrsno se kasnije nadovezao Harolt Placento koji je prikazao kiruršku kontrolu listu koja se u OŽB Našice koristi od 2017. Ivana Leskovar iz KBC Zagreb je umjesto doc. Golubić Čepulić održala predavanje u vezi pogrešaka pri primjeni transfuzije u kojem je naglasila sve bitne trenutke u kojima se pogreške najčešće dešavaju.

Smiljana Kolundžić iz KB Merkur govorila je o pogreškama u medikacijskom procesu sa sestrinske perspektive. Odlično je razloženo kako je medikacijska greška svaki preventabilni događaj koji može dovesti do težih neželjenih događaja i posljedično prouzročiti štetu na višestrukim razinama kako integriteta bolesnika tako i zdravstvenih sustava u cjelini. Rješenja na opisanu problematiku ponuđena su opet potrebom za razvijanjem kulture izvještavanja o pogreškama, svođenjem distraktora na najmanju moguću mjeru te kontinuiranom edukacijom i obaveznim usvajanjem novih trendova u medicini. Prezentiranim poboljšanjima moguće je prevenirati najveći dio medikacijskih pogrešaka koji se događaju u medikacijskom ciklusu.

Marija Felendeš iz OB Virovitica izvijestila nas je o načinima primopredaje sestrinske službe uvedenim u radne procese u njihovoj Ustanovi. U okviru pilotiranoga projekta uvedena je unificirana shema u elektronskom obliku s naglaskom na pravovremenu i kontinuirano unošenje podataka tijekom trajanja jedne sestrinske službe. Primopredaja se obavlja uz postelju bolesnika te se na taj način realizira dodatna kvaliteta u odnosu bolesnik – medicinsko osoblje. Naknadno provedenom anketom na pilotiranim odjelima, medicinske sestre su ocijenile novi način primopredaje sestrinske službe vrlo pozitivno te prikazale točke za potrebne korektivne radnje.

Ivanka Benčić iz Klinike za tumore, KBC-a Sestre milosrdnice predstavila je relativno nepoznati alat u radnom okruženju kliničke prakse „Klinički put“. Radi se o dokumentu koji objedinjava sve postupke koji budu planirano provedeni u jednoj epizodi liječenja točno definirane dijagnoze kod jednog bolesnika. Dokument obuhvaća sve dionike uključene u pružanje svake vrste skrbi za bolesnika pri tretiranju stanja koje točno definirana dijagnoza nosi. Primjena „Kliničkog puta“ u zemljama razvijenog svijeta je u primjeni dugi niz godina. Potvrđeno osigurava, u najvećoj mogućoj mjeri unificiranost postupaka i procedura za čim je veći broj oboljelih osoba od iste bolesti, tj provedbu zlatnih standarda u svakom modalitetu liječenja. Matea Sučić je govorila o vremenu provedenom u Hitnom bolničkom prijamu kao pokazatelju kvalitete.

Druga sesija izlaganja bila je predviđena za segment detekcije praćenja i kupiranja bolnih stanja.

Izlaganjem Slađane Režić dobili smo uvid u elektronsku listu za praćenje boli u primjeni u BIS-u, KBC Zagreb. Kolegica Režić izlaže o benefitima te nedostacima postojećega predloška u upotrebi. Zbog kompleksnosti raznih stanja bolesnika nužno je imati na raspolaganju više alata za procjenu boli. Napominje kako nema podatka je li i kad je bolna senzacija popustila te napominje potrebu prenošenja te informacije pri primopredaji službe narednoj smjeni medicinskih sestara. Predlaže i potrebna poboljšanja u smislu boljeg povezivanja terapijske liste i liste za praćenje boli. Navedeno poboljšanje može omogućiti i bolje planiranje zdravstvene njege bolesnika. Evaluacija boli je nužna. Svakako naglašava kako je odsustvo boli pokazatelj kvalitete ne samo provedene zdravstvene skrbi pojedinca nego i kvalitete rada Ustanove.

Ana Pahanić nadalje je izvrsnim izlaganjem predstavila rad multidisciplinarnoga tima u multimodalnom pristupu liječenja boli. KBC Osijek pri Zavodu za liječenje boli za sada ima jedinstveni organizacijski i kadrovski tim u procesu liječenja boli. Kolegica Ana predstavila je segmentalno načine i tehnike takvoga jedinstvenoga pristupa u Republici Hrvatskoj te napominje i veliki priljev pacijenata iz svih regija Hrvatske što govori u prilog kvalitete takvoga pristupa u liječenju boli.

O procjeni boli i boli kao faktoru koji utječe na trijažnu kategoriju sudionicima Konferencije govorio je kolega Dalibor Ivanešić. Naglasio je o važnosti uporabe skala za procjenu boli te predstavio PQRST tehniku za procjenu boli.

Kolegica Mara Martić iz Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice upoznala je prisutne s načinima upravljanja boli u poslijeoperacijskom periodu nakon operacije na kralješnici. U izlaganju su jasno prikazani benefiti dobro kupirane boli kako za bolesnika tako i Ustanovu koja provodi takve vrste liječenja. Ana Nemčić je predstavila invazivne zahvate u liječenju kronične boli i zadatke medicinske sestre kao člana tima pri izvođenju najnovije tehnike koja se izvodi u njihovu Zavodu za suzbijanje boli KBC Osijek perkutane laserske dekompresije diska. Davorka Kučko iz OB Zabok govorila je o boli kao petom vitalnom znaku i vodećem simptomu u poslijeoperacijskom periodu liječenja bolesnika.

Valentina Barić iz OŽB Našice nas je sve podsjetila na postupke u prevenciji bolničkih infekcija. Predstavila je prisutnima istraživanjem potvrđene podatke tj. rezultate praćenja poštivanja procesa redoslijeda oblačenja i skidanja zaštitne odjeće. Također govori i o važnosti pravilne uporabe i utrljavanja alkoholnih pripravaka na ruke medicinskih sestara. Na vrlo slikoviti način govorila je o rukama kao mogućoj „taxi“ službi prijenosa nepoželjnog biološkog bolničkog mikrosvijeta. Valentina Koščak iz KB Dubrava u svome izlaganju naglasila je kako se standardne mjere zaštite primjenjuju u skrbi za sve bolesnike bez obzira na njihovu dijagnozu i pretpostavljeno infektivno stanje.

O povijesti razvoja grada Našica te osnivanju bolnice i Doma zdravlja upoznala nas je Rebeka Knežević. Naglasila je aktivnosti i ulogu OŽB Našice u domovinskome ratu te o modernizaciji bolnice, a o razvoju palijativne skrbi te daljnjim planovima za budućnost izvijestila nas je Monika Zlosa. Naglašava obveznu multidisciplinarnost u skrbi za palijativnog bolesnika te zadaće medicinske sestre u palijativnoj skrbi. Dobro organizirana i planirana palijativna skrb ima veliki utjecaj na kvalitetu života palijativnog bolesnika bilo da se odvija u Ustanovi ili u kući potrebite osobe. Kolega Domagoj Vulić nas je sve prisjetio kako je radno mjesto medicinske sestre/tehničara vrlo često popraćeno raznim psihijatrijskim stanjima bolesnika i na drugim odjelima, a ne samo psihijatriji i kako je iznimno važno obučiti zdravstvene radnike za rad s takvim pacijentima.

U raspravama koje su se odvijale iza svake sesije izlaganja razvila se žučna diskusija u kojima je najčešće izrečena riječ bila „edukacija“ i to na svim razinama zdravstvena zaštite, kao i svijest o tomu kako je bolesnik u središtu naše pozornosti. Danas praktički ne postoji stanje na koje u zdravstvenom sustavu ne daju odgovore multidisciplinarni timovi. Upravo zbog takvog mnoštva osoba uključenih u radne procese naglašavana je velika potreba za kreiranjem standardiziranih postupaka i procedura čija implementacija dovodi do smanjenja pogrešaka na svakoj razini pružanja zdravstvene usluge.

Predsjednica Društva za kvalitetu na zatvaranju Konferencije zahvalila se svim predavačima na odličnim prezentacijama i ostalim prisutnima na konstruktivnim raspravama, kao i suorganizaciji Društva za suzbijanje boli. Posebnu zahvalu je uputila domaćinu konferencije Zvjezdani Gvozdanović. Najavila je i 5. simpozij Društva za kvalitetu u Sv. Martinu na Muri 17.-19.5.2018. Također je spomenula i tradicionalno obilježavanje Međunarodnog dana prevencije dekubitusa u studenom 2018. godine u organizaciji Društva za kvalitetu HUMS-a i u suorganizaciji s OB Karlovac.

Pozdravnim riječima na zatvaranju skupa obratila se i glavna sestra OŽB Našice, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Zvjezdana Gvozdanović. Istaknula je kako je ova konferencija ovakvo prvo stručno događanje i zahvalila se Društvu za kvalitetu i Društvu za suzbijanje boli što su za ovu konferenciju izabrali za domaćina OŽB Našice.

Izvještaj pripremile: Josipa Bišćan, mag. med. techn., Slađana Režić, mag. med. techn., Ivanka Benčić, bacc. med. techn., ET

Zagreb, 14.03.2018.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj sa stručnog skupa povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije dekubitusa

Konferenciju je nakon prigodnih pozdravnih riječi vezanih uz ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije dekubitusa otvorila predsjednica Društva za kvalitetu HUMS-a Josipa Bišćan, mag. med. techn. te pozvala suorganizatora da se obrati prisutnima na skupu. U ime domaćina i suorganizatora pozdrave su uputili pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra KBC-a Snježana Juričić, dipl. med. sestra; te pomoćnica ravnatelja za kvalitetu i nadzor prof.dr.sc. Prpić Massari Larisa, dr.med. U ime predsjednice Hrvatske komore medicinskih sestara – predsjednica Podružnice HKMS Primorsko Goranske županije i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Doma zdravlja PGŽ Rozmari Tusić, magistra sestirnstva. U ime Grada Rijeka – gradonačelnik mr. sc. Vojko Obersnel poslao je pismo podrške uz isprike za nedolazak radi ranije preuzetih obaveza, a pismo podrške iz Odsjeka gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb grada Rijeka, uputila je i pročelnica Karla Mušković. Predsjednica Društva za kvalitetu najavila je dnevni raspored planiranog sadržaja stručnog Skup te predstavila radionice i sponzore koji su podržali planirani stručni skup. Također je naglasila važnost i potrebu davanja značaja i obilježavanja Svjetskog dana prevencije dekubitusa te je i na taj način Hrvatska ušla u krug međunarodne zajednice koja to već tradicionalno obilježava.

Izlaganjem Josipe Bišćan vezanim na implementaciju procesa koji donose sigurnost i kvalitetu u zdravstvenoj skrbi, temeljnim ljudskim pravima za najboljim vidom liječenja i nastavno predstavljanjem Deklaracije iz Ria, započeta je prva sesija predavanja. Kolegica Bišćan Josipa predstavila je podatke Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi o incidenciji dekubitalnih promjena u Hrvatskoj te potrebi razvijanja svijesti o prijavljivanju istih. Rečeno je kako dekubitus nije samo indikator kvalitete provedene zdravstvene njege nego i indikator kvalitete ukupnog liječenja i sigurnosti pacijenta u pojedinoj Ustanovi.

Prezentacijom „Uspostava sustava praćenja indikatora kvalitete zdravstvene njege i sigurnosti pacijenta – KBC Rijeka “ kolegica Mirjana Lakić predstavila je standardne operativne procedure KBC-a Rijeka. Implementacijom SOP-a, dobrim prikupljanjem i uspostavom baze podataka omogućili su provođenje evaluacijskih procesa, detektiranje kritičnih točaka u procesu rada te planiranje i provođenje istraživačkih procesa. Kolegica Nera Fumić sa koautorima izlaganja predstavila je rad Povjerenstva za prevenciju i liječenje dekubitusa. Prisutni su dobili informaciju više o sustavu praćenja, mjerenja dokumentiranja te analize kako podataka tako i rada svih čimbenika u procesu pružanja zdravstvene skrbi za pacijenta. Na taj način približavaju se osvješivanju potrebnih upravljačkih struktura Ustanove o potrebi postojanja Tima za multidisciplinarno zbrinjavanje dekubitusa kako u prevenciji tako i liječenju dekubitalnoga vrijeda.

Multidisciplinarni pristup liječenja dekubitalnoga vrijeda predstavila je kolegica Emanuela Marccuci prezentirajući radne procese i načine upuivanje pacijenta na liječenje u HBOT jedinicu.

Izlaganjem kolegice Vesne Grubješić dobili smo uvid u kreiranu elektronsku listu za praćenje dekubitalne promjene koja medicinskoj sestri u procesu rada omogućuje brz i lak unos podataka s naglaskom na točnost unesene procjene rane. Kolegica Grubješić naglasila je važnost ujednačene terminologije, uzimanja anamneze rane te kontinuiranog i pravovremenog praćenja i reprocjene dekubitusa. Takav način rada omogućava kontinuitet zdravstvene skrbi za pacijenta i dekubitalnu ranu. Velik naglasak kolegica Grubješić stavila je na potrebu edukacije bliskih osoba i obitelji pri otpustu bolesnika iz bolnice.

Nakon potonjeg izlaganja slijedila je rasprava u kojoj je izrečena potreba za redefiniranjem postojeće Liste dekubitusa iz Sestrinske dokumentacije (posljednja verzija od prije 14 godina). Kolegice su u raspravi također postavile upite vezane za kvalitetu sadržaja softverskih rješenja koje se nude u procesu dokumentiranja segmenta zdravstvene njege te izrazile nezadovoljstvo do sada ponuđenim rješenjima. Postavljeni su i nadalje upiti vezani uz zakonsku regulativu zbrinjavanja I. i II. stupnja dekubitusa kojega u praksi i u pravilu zbrinjavanju medicinske sestre. Konstruktivna rasprava ovoga bloka izlaganja završila je naglaskom na potrebu definiranja ujednačene prakse zdravstvene njege i korištene terminologije u radnim procesima.

Uvod u drugi blok predavanja dala je kolegica Suzana Vidrih s osvrtom na sestrinsku dokumentaciju segment „Otpusnog pisma“. Također kolegica Vidrih predstavlja informativni letak o načinima prevencije dekubitusa koji omogućuju kontinuitet skrbi bolesnicima s visokim rizikom za razvoj dekubitusa.

Holistički pristup bolesniku s dekubitusom u kućnom okruženju predstavila nam je kolegica Blatančić Marina izvrsnim prikazom slučaja.

Kako i što činiti, koje su nam mogućnosti zbrinjavanja u kućnim okolnostima bolesnika s dekubitusom te kako kontrolirati nepoželjne čimbenike saznali smo iz izlaganja Eve Smokrović.
Izvrsnu i preglednu cost benefit analizu tretmana dekubitusa u „modernih obloga“ poslušali smo od kolegice Tadić Višnje.

Izlaganjem i predstavljanjem od strane dopredsjednice DZK Slađane Režić GLOBIAD alata za procjenu i detektiranje oštećenja kože uzrokovane inkontinencijom (IAD), mogućnostima uporabe u svakodnevnoj praksi, završen je drugi blok izlaganja.

U treći blok izlaganja uvela nas je kolegica Lakić Mirjana prezentacijom rezultata praćenja te koristi uspostave sustava praćenja indikatora kvalitete zdravstvene njege i sigurnosti bolesnika. Dobivamo uvid u stopu incidencije putem softverskog rješenja KBC Rijeka.

Kolegica Sanja Juretić u ime UNIRI-a predstavlja program cjeloživotnog obrazovanja iz područja enterostomalne terapije, ciljeve te ishode takve vrste obrazovanja osmišljene pri Univerzitetu zdravstvenih studija u Rijeci.

Tajnica DZK Ivanka Benčić predstavila je segmente rada medicinske sestre enterostomalnog terapeuta: rane, stome, inkontinencije te obavezno i kontrole nutritivnog statusa. Govorila je o razvojnom putu pa do realizacije tako obrazovane medicinske sestre u Republici Hrvatskoj te razloge nužnosti uvođenja ET u svakodnevnu praksu. U raspravi koja je uslijedila sudionici su u najvećoj mjeri govorili i složili se da je u prevenciji ili liječenju dekubitusa upravo ključna kontinuirana edukacija svih članova multidisciplinarnog tima profesionalaca te jednako tako pacijenta i bliskih članova i/ili obitelji kojoj se pacijent otpušta na daljnju skrb.

Slijedila je radionica o pravovremenom prepoznavanju te tretmanu dekubitalnog oštećenja kože. Radionica je bila organizirana u malim grupama gdje su prijavljeni imali priliku na postavljenim problemima u slikovnoj formi prepoznati i predložiti rješenja za prevenciju ili tretman dekubitalne rane. Radionicu je vodila Mirjana Lakić te Suzana Brnčić, dr. med.

Nakon završene radionice Josipa Bišćan i Slađana Režić su rezimirale sadržaj stručnoga skupa, zahvalile se domaćinima na odličnoj logistici, svim sudionicima na aktivnom sudjelovanju, predstavljanju pojedinih područja rada te napredaka koji su ostvareni u raznim područjima zdravstvene njege vezane za područje dekubitusa. Skupu je prisustvovalo ukupno 130 medicinskih sestara iz svih područja djelatnosti (tercijarne do primarne zdravstvene zaštite). Prema obrađenom evaluacijskom upitniku skup je ocijenjen s visokim ocjenama i organizacijski i sadržajno. Prikazana su odlična rješenja koja omogućuju napredak i razvoj profesije i implementaciju usvojenih znanja na radilištima. Također su se svi sudionici složili o daljnjoj potrebi označavanja dana prevencije dekubitusa što se svakako planira i nastaviti, rečeno je u zaključku Skupa.

Izvještaj pripremile: Josipa Bišćan, mag. med. techn., Slađana Režić, mag. med. techn.., Ivanka Benčić, bacc. med. techn., ET

Zagreb, 22. 11. 2017.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Međunarodni alat za kategorizaciju dermatitisa povezanog s inkontinencijom (IAD)

Društvo za kvalitetu HUMS-a je u suradnji s University Centre for Nursing and Midwifery (Ghent University) sudjelovalo u izradi međunarodnog alata za kategorizaciju dermatitisa povezanog s inkontinencijom (IAD) – Ghent Global IAD Categorisation Tool (GLOBIAD).  Alat je dostupan na hrvatskom jeziku i može se primjenjivati u kliničkoj praksi. Sam projekt izrade alata trajao je 2 godine i na njemu su sudjelovala 22 međunarodna stručnjaka te 823 zdravstvena djelatnika iz 30 zemalja.
Svrha korištenja alata je istraživanje prevalencije i incidencije IAD-a.Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail