O društvu

Društvo za povijest sestrinstva HUMS-a/ CNAs Association for the History of Nursing

Predsjednica/President: Sanda Franković, bacc.med.techn. prof. sociologije, od 2013. –

Tajnica/Secretary: Božica Jurinec, mag.med.techn., od 2013. –

Članovi izvršnog odbora/Members of the executive board: Jagoda Nikić (2016.- ), Zvonimir Kralj, (2016.- ), Jasminka Ban Grahovac, Vesna Kljajić, Tanja Lupieri

Bivši članovi izvršnog odbora/Former members of the executive board: Iva Vinduška (2013. – 2017.) Sara Masnjak (2013. – 2017.), Jelena Rogar (2013. – 2017.), Antonija Marić (2013. – 2017.), Tanja Glavaš (2013. – 2016.), Tomislav Kovačević (2013. – 2016.), Ranka Vučković (2013. – 2016.)

O Društvu

Društvo za povijest sestrinstva HUMS-a osnovano je 19.03.2013. godine u Zagrebu. Bavi se prikupljanjem i arhiviranjem povijesne građe hrvatskog sestrinstva.

Cilj Društva je izvući iz zaborava mnoge materijale iz bogate sestrinske povijesti te ih prezentirati sestrinskoj, ali i široj javnosti.

Djelatnosti Društva su:

 • organizacija stručnih skupova, seminara i tečajeva,

 • provođenje edukacije članova i drugih zainteresiranih iz područja povijesti sestrinstva putem seminara i tematskih skupova,

 • izdavanje zbornika radova i stručnih priručnika,

 • osvještavanje važnosti poznavanja nacionalne povijesti sestrinstva

 • rad na promociji povijesti sestrinstva kao bitnog čimbenika socijalizacije za sestrinsku profesiju

 • suradnja sa muzejima i arhivima i širom znanstvenom zajednicom

Članovi Društva sudjeluju na manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Neke od aktivnosti su: sudjelovanje u obilježavanju Dana sestrinstva na centralnoj proslavi i proslavama u podružnicama HUMS-a; revijom starih uniformi sudjeluje na skupovima drugih Društava HUMS-a i gostuje u inozemstvu; od osnutka sudjeluje na obilježavanju Noći knjige u knjižnici Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. Društvo je izradilo sestrinski kalendar za 2015. i 2016. godinu u kojem su opisane sestrinske značke korištene u Hrvatskoj. Uz pomoć i podršku Društva izdana je knjiga Stane Lovrić „I opet bih bila sestra – svjedok jednog vremena“ 2017. godine. Od 2013.-2017. godine. Društvo je organiziralo 10 revija povijesnih sestrinskih uniformi, objavilo 14 izvještaja na stranici HUMS-a i 10 izvještaja u Sestrinskom glasniku, te održalo 11 predavanja i pripremilo 7 izložbi.

Society of History of Nursing as a part of Croatian Nurses Association was founded on 19 th of March 2013 in Zagreb. Society collects and stores historical materials which are related to nursing in Croatia. The goal of Society is to promote different materials which are a part of rich history of nursing, and to present them to nurses and to the public.

Society’s activities are:

 • organisation of conferences, seminars and courses

 • education of members and others who are interested in history of nursing via educational seminars and courses

 • publication of professional manuals

 • evaluation and promotion of knowledge of national history of nursing

 • work on promotion of history of nursing as an important factor of socialization  in nursing profession

 • cooperation with museums, archives and public

Members of Society participate in various manifestations in Croatia and abroad. Some of activities are: participation in the celebration of the Nurses day ( at the central celebration and also at regional offices of Croatian Nurses Association ); Society also participates in various meetings of other Societies and abroad by  presenting fashion shows of old uniforms. From the beginning, it participates at the ” Night of books ” that takes place in the library at the School of public health ” dr. Andrija Štampar “. The Society also made the first Nurses calendar for the year 2015. and 2016., where are presented brooches for nurses, which were used in Croatia. With the help of the Association Stana Lovrić book “I would be a nurse again –Witness of a period” was published in 2017. In the period between 2013. – 2017. the Association organized 10 exhibits of historic uniforms, published 14 reports on CNAs webpage, 10 reports in Nursing Journal, held 11 lectures and prepared 7 exhibitions.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail