Predstavljanje izdanja Hrvatskog državnog arhiva u 2017. godini održano je u Velikoj čitaonici HDA

U prepunoj dvorani Velike čitaonice HDA održano je predstavljanje izdanja Hrvatskog državnog arhiva u 2017. godini – U vrtlogu komunizma: mladi Hrvatske 1945. – 1954. autorice Tatjane Šarić (urednica Melina Lučić),  Iseljeništvo: Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva Kazala (urednica Rajka Bućin), Arhivski vjesnik 60/2017 (glavna i odgovorna urednica Snježana Ivanović), Fontes 23/2017 (odgovorni urednik Dinko Čutura, glavni urednik Ladislav Dobrica) i FIAF-ov priručnik za katalogizaciju pokretnih slika (odgovorni urednik Dinko Majcen). Na kraju je premijerno prikazan promotivni film o HDA Roberta Knjaza. 

Arhivski vjesnik 60/2017 donosi pregledni rad autorica Darije Hofgraff i Sande Franković Osnutak Škole za sestre pomoćnice u Zagrebu 1921. – 1922.

U radu je prikazana povijest Škole za sestre pomoćnice u razdoblju od njenoga osnutka 1921. godine, pa sve do završetka školovanja prve generacije učenica 1922. godine. U dosadašnjoj literaturi su podatci o osnutku i djelovanju ove institucije bili krivo i nepotpuno citirani, što je djelomično bio rezultati i nekorištenja arhivskoga gradiva. Iz tih razloga, osnovni motiv za izradu ovoga rada bio je vezan uz ispravak temeljnih historiografskih podataka, bez kojih je nemoguće ostvariti egzaktan pristup temi. Rekonstrukcija podataka temeljila se prvenstveno na arhivskim fondovima i zbirkama Hrvatskoga državnog arhiva i Državnoga arhiva u Zagrebu, kao i dokumentima pohranjenim u pismohranama Škole za medicinske sestre Mlinarska i Družbe sestara milosrdnica Svetoga Vinka Paulskoga. Također su korištene i službene publikacije (Narodne novine i Službeni listovi), kao i do sada objavljena literatura vezana uz povijest Škole. Na temelju ovoga istraživanja pokušali su se rasvijetliti podatci vezani uz točan datum osnutka Škole, zatim početak i trajanje školske godine za prvu generaciju učenica 1921./1922., kao i broj upisanih i ispisanih učenica te diplomiranih sestara. U radu su također prikazani i pravni akti vezani uz konstituiranje ove institucije.

http://www.arhiv.hr/Izlozbe-i-dogadjanja/ArticleId/89/oamid/1633

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail