Podružnice HUMS-a

Podružnice HUMS-a osnova su djelovanja Udruge. Mogu se osnivati u svakoj županiji ili gradu Zagrebu naše zemlje, te pri svim institucijama u kojima su zaposlene medicinske sestre i tehničari. Način rada i djelovanja Podružnice definiran je Statutom udruge i Poslovnikom o radu Podružnice.

Naziv podružnice Ime i prezime/Institucija E-mail
Bjelovar Saša Halusek sasa.halusek@hums.hr
Županijska bolnica Čakovec Božena Kapitarić bozena.kapitaric@hums.hr
Dom zdravlja Dubrovnik Maja Bender maja.bender@hums.hr
Opća bolnica Dubrovnik Perica Klokoč perica.klokoc@hums.hr
Karlovac Marija Šlat marija.slat@hums.hr
Opća bolnica Nova Gradiška Terezija Župan terezija.zupan@hums.hr
Klinička bolnica Osijek Ljubica Tolj ljubica.tolj@hums.hr
Dom zdravlja Osijek Danijela Dumančić danijela.dumancic@hums.hr
OŽB Požega Jelena Kitanović jelena.kitanovic@hums.hr
Klinička bolnica Split Mirjana Čizmić mirjana.cizmic@hums.hr
Opća bolnica Varaždin Snježana Šobak snjezana.sobak@hums.hr
Vinkovci Blaženka Hruškar blazenka.hruskar@hums.hr
Zabok Blaženka Stunja blazenka.stunja@hums.hr
Medicinske sestre dječjih vrtića Edita Prelec edita.prelec@hums.hr
Dom zdravlja Zagreb Centar Ivana Matanović ivana.matanovic@hums.hr
Klinička bolnica Sestre Milosrdnice v.d. Jadranka Pavlić
Klinika za dječje bolesti Zagreb Veronika Miljanović Vrđuka veronika.miljanovic.vrduka@hums.hr
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Miljenka Dah miljenka.dah@hums.hr
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac Tiana Jonke tiana.jonke@hums.hr
KB Sveti Duh Željka Klobučar zeljka.klobucar@hums.hr
Klinika za psihijatriju Vrapče Janja Rukavina janja.rukavina@hums.hr
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Bojana Burić bojana.buric@hums.hr
Opća Bolnica Slavonski Brod Marija Gavran Galić marija.gavran.galic@hums.hr
Dječja bolnica Srebrnjak Zrinka Kračun zrinka.kracun@hums.hr
OB Šibenik Mišela Papak misela.papak@hums.hr
Neuropsihijatrijska bolnica Popovača Frano Marinić frano.marinic@hums.hr
OB Sisak v.d. Marina Durbić
Koprivničko – križevačka županija Marina Friščić marina.friscic@hums.hr
Dom zdravlja Zagreb Zapad Božena Vrabec bozena.vrabec@hums.hr
Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež Kristina Kondres
dopredsjednica
kristina.kondres@hums.hr
Škola za medicinske sestre Mlinarska Anka Šabanović anka.sabanovic@hums.hr
Škola za medicinske sestre Vrapče Mirjana Kozina mirjana.kozina@hums.hr
Dom zdravlja Zagreb Istok Irena Salar irena.salar@hums.hr
Poliklinika Medikol Miljenka Toplek miljenka.toplek@hums.hr
Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan Zagreb Martina Filko Kajba martina.filko.kajba@hums.hr
Psihijatrijska bolnica Rab Maja Bezić maja.bezic@hums.hr
Škola za medicinske sestre Vinogradska Miroslava Kičić miroslava.kicic@hums.hr
OB Gospić Lucija Starčević lucija.starcevic@hums.hr
OŽB Našice Zvjezdana Gvozdanović zvjezdana.gvozdanovic@hums.hr
Pakrac-Lipik Olivera Zelić olivera.zelic@hums.hr
OB Pula Barbara Šarić barbara.saric@hums.hr

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail