Upute za spajanje predavača na Kongres

Poštovani predavači, na kratkom videu ispod, pogledajte na koji način se možete spojiti na 8. kongres HUMS-a i kako možete predavanje održati preko Microsoft Teams programa.

Ukoliko koristite Google Chrome ne morate skidati Teams aplikaciju nego možete pristupiti kongresu preko Chrome-a klikom na link od željene dvorane.

Ukoliko nemate Chrome ili iz nekog drugog razloga se ne možete spojiti, aplikaciju preuzmite na sljedećoj adresi:

https://statics.teams.cdn.office.net/production-windows-x64/1.3.00.19173/Teams_windows_x64.exe

Za pristup dvorani 1 kliknite na link ispod:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODliNDMwYTEtNjVmYi00N2I1LTkxNjItOGJlZTFmZjVlNDQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286d7dc17-29e7-4da6-adef-27059837a260%22%2c%22Oid%22%3a%22171b1110-f0f9-49ff-bdb9-b1c5e791a5a7%22%7d

Za pristup dvorani 2 kliknite na link ispod:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ5YTcwYjItNDUwMS00NzQ4LWE4MDYtZTY2MDE4OWViMTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286d7dc17-29e7-4da6-adef-27059837a260%22%2c%22Oid%22%3a%22171b1110-f0f9-49ff-bdb9-b1c5e791a5a7%22%7d

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Virtualna izložba Putovanje kroz povijest sestrinstva

Virtualna izložba Putovanje kroz povijest sestrinstva izrađena je povodom obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva 2020. godine u suradnji s Podružnicom Hrvatske udruge medicinskih sestara Srednja škola Bedekovčina i Društvom za povijest sestrinstva Hrvatske udruge medicinskih sestara uz koordinaciju Božice Jurinec i Sande Franković.
Virtualna izložba nastala je kao projektni zadatak u vrijeme virtualne nastave iz predmeta Opća načela zdravlja i njege.
Prikazane su sljedeće teme Sestrinstvo u nastajanju, Povijesni razvoj obrazovanja, Sestrinski simboli, Zdravstveno prosvjećivanje u Hrvatskoj u međuratnom razdoblju, Najstarija sestrinska udruga te prikazani radovi i djela istaknutih medicinskih sestara u Hrvatskoj Lujze Janović Wagner, Nevenke Hansal, Ankice Pišpek i Stane Lovrić. Povijesni razvoj prikazan je u obliku postera koje su izrađivali učenici 3. razreda Medicinskog učilišta Srednje škole Bedekovčina.
Za potrebe izložbe korištena je arhivska građa Društva za povijest sestrinstva Hrvatske udruge medicinskih sestara te dostupna literatura. Izložba posjetiocima omogućuje uvid u razvoj sestrinstva od samih početaka, a učenicima omogućuje upoznavanje sa sestrinskom povijesti.

Božica Jurinec
Izložbu možete pogledati na sljedećoj poveznici:
https://padlet.com/bozicajurinec/evyhf16t1fnb3j6x

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail