Upute za spajanje predavača na Kongres

Poštovani predavači, na kratkom videu ispod, pogledajte na koji način se možete spojiti na 8. kongres HUMS-a i kako možete predavanje održati preko Microsoft Teams programa.

Ukoliko koristite Google Chrome ne morate skidati Teams aplikaciju nego možete pristupiti kongresu preko Chrome-a klikom na link od željene dvorane.

Ukoliko nemate Chrome ili iz nekog drugog razloga se ne možete spojiti, aplikaciju preuzmite na sljedećoj adresi:

https://statics.teams.cdn.office.net/production-windows-x64/1.3.00.19173/Teams_windows_x64.exe

Za pristup dvorani 1 kliknite na link ispod:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODliNDMwYTEtNjVmYi00N2I1LTkxNjItOGJlZTFmZjVlNDQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286d7dc17-29e7-4da6-adef-27059837a260%22%2c%22Oid%22%3a%22171b1110-f0f9-49ff-bdb9-b1c5e791a5a7%22%7d

Za pristup dvorani 2 kliknite na link ispod:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ5YTcwYjItNDUwMS00NzQ4LWE4MDYtZTY2MDE4OWViMTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286d7dc17-29e7-4da6-adef-27059837a260%22%2c%22Oid%22%3a%22171b1110-f0f9-49ff-bdb9-b1c5e791a5a7%22%7d

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail