Upute za ostvarivanje statusa Sudionik Domovinskog rata/Hrvatski branitelj

Nakon ponovnog sastanka u Ministarstvu zdravstva šaljemo izmijenjene upute za ostvarivanje statusa Sudionik Domovinskog rata/Hrvatski branitelj.
Obrazac koji se nalazi u privitku potrebno je ispuniti prema uputama i potpisati ga te ga, zajedno sa svom dokumentacijom i materijalima, poslati u elektroničkom obliku i poštom na e-mail adresu i adresu člana Izvršnog odbora području kojem pripadate.
Elektronički ispunjen obrazac potrebno je preimenovati u ime i prezime osobe koja se prijavljuje, a prilikom slanja obrasca poštom potrebno je naznačiti pošiljatelja na poleđini koverte (ime i prezime pošiljatelja, adresa i mjesto stanovanja).
Podaci upisani u obrazac koriste se isključivo za unos u aplikaciju koja će naknadno biti dostupna za unos i obradu podataka.
Rok za prijavu se produžuje na 15.11.2018.
Zdravstveni radnici prema trenutnom Zakonu o hrvatskim braniteljima mogu ostvariti status Sudionika Domovinskog rata. Ministarstvo zdravstva će nakon obrade podataka sastaviti popis s pripadajućim statusom, a status ovisi o tome koje su uvjete zadovoljili. Zdravstveni radnici koji će dobiti status Sudionika Domovinskog rata, dobiti će potvrdu o statusu, dok oni koji zadovolje uvjete za status Hrvatskog branitelja ulaze u postupak za ostvarivanje tog prava.

POPIS ČLANOVA ZA KONTAKT

UPUTE

OBRAZAC ZA EVIDENCIJU PODATAKA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail