Posjeta HUMS-a i DMSTDR Vojnom ordinarijatu u Republici Hrvatskoj

Dana 15. prosinca 2017. godine na inicijativu Društva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata (DMSTDR-a), izaslanstvo Društva i predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS-a) Tanja Lupieri, mag.med.techn. posjetili su Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj gdje ih je na službeni sastanak primio generalni vikar, prof. dr. sc. Jakov Mamić, OCD.


Tema sastanka je bila upoznavanje s radom HUMS-a i radom DMSTDR-a. Nakon uvodnog govora i upoznavanja s ulogom i značajem Vojnog ordinarijata od generalnog vikara, prof. dr. sc. Jakova Mamića, svi članovi izaslanstva imali su priliku predstaviti svoj rad u Udruzi. Predsjednica HUMS-a objasnila je povijesnu ulogu Udruge u profesionalizaciji sestrinstva u Republici Hrvatskoj i planove za budućnost, te ponudila zajedničku suradnju. Predsjednica Društva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata HUMS-a, Ljerka Pavković upoznala je s osnivanjem i dosadašnjim radom Društva te o budućem razdoblju u kojem se planira organizacija III. simpozija Da se ne zaborave devedesete u Dubrovniku 2018. godine, objava knjige Svjedočanstava medicinskih sestara i tehničara sudionika Domovinskog rata u suradnji sa Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata i objava monografije s podacima o sudionicima, poginulim, ranjenim i nestalim medicinskim sestrama i tehničarima Domovinskog rata. Članovi Izvršnog odbora Društva Mirna Ignac, Đurđica Brajdić, Jelena Jerković, Dubravka Trgovec, Hrvoje Dugi i tajnica Nataša Klaić, upoznali su prof. dr. sc. Jakova Mamića sa svojim radom, sudjelovanjem u Domovinskom ratu i zahvalili na prijemu. Na završetku sastanka ponudili smo suradnju Vojnom ordinarijatu posebno za vrijeme organizacije hodoćašća.

Posjetili smo kapelu Vojnog ordinarijata s prof.dr.sc. Jakovom Mamićem, kojem zahvaljujemo na prijemu, božićnom poklonu i radujemo se daljnjoj suradnji!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail