Izvještaj 2. Simpozija HUMS-a Dijabetes i endokrinologija ususret Svjetskom danu dijabetesa

Hrvatska udruga medicinskih sestara ove godine obilježila je Svjetski dan šećerne bolesti jednodnevnim simpozijem pod nazivom Dijabetes i endokrinologija ususret Svjetskom danu dijabetesa, koji je održan 14. studenog 2017. u Domu zdravlja Zagreb Centar. Simpozij je održan u organizaciji četiri društva HUMS-a: Društva za dijabetes i endokrinologiju, Društva primarne zdravstvene zaštite, Društva patronažnih sestara i Pedijatrijskog društva.
Ove godine Svjetski dan dijabetesa obilježen je u 160 zemalja diljem svijeta pod motom “Žene i dijabetes – naše pravo na zdravu budućnost”.
Uz zainteresirane medicinske sestre i tehničare, na simpoziju su sudjelovali i učenici srednjih medicinskih škola iz Zagreba predvođeni svojim nastavnicima: Škole  za  medicinske  sestre  Mlinarska, Škole  za  medicinske  sestre  Vrapče i Škole  za medicinske  sestre  Vinogradska.

Poveznica svih predavanja bila je komunikacija između timova primarne zdravstvene zaštite i timova tercijarne zdravstvene zaštite u skrbi za osobe sa šećernom bolešću.
Naglašena je važnost pravovremenih i točnih zapisa u medicinskoj dokumentaciji od dojenačke do starije životne dobi. Istaknuti su dobri primjeri prakse kao što je otpusno pismo medicinske sestre koje su u praksu implementirale medicinske sestre te smjernice patronažne skrbi za endokrinološkog bolesnika.
Nadalje, istaknuta je važnost oralne higijene kod bolesnika sa šećernom bolesti. Jednako tako je podijeljeno iskustvo korištenja inzulinskih pumpi kod djece te zadaci medicinske sestre kod pri praćenja djece sa problemima rasta.
Kako šećerna bolest zahtjeva doživotnu kontrolu, važno je što učinkovitije i bezbolnije mlade pacijente usmjeriti u ambulante za odrasle, tranzicijske ambulante.
U Sveučilišnoj klinici za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac KB Merkura djeluje pedijatrijska ambulanta gdje se preveniraju, odgađaju, ali i tretiraju problemi dijabetičkog stopala.
Osim toga, istaknuta je potreba poticanja žena s gestacijskim dijabetesom da se nakon poroda jave u ambulantu obiteljske medicine.
Da možemo učiniti više ako se udružimo, pokazali su usporedni rezultati javnozdravstvene akcije HUMS-a na Visu i populacije iz unutrašnjosti Hrvatske.
Dijabetes je kronična bolest koja ima utjecaj na više organa i organskih sustava kao što je dijabetička nefropatija i dijabetička retinopatija i zadaća medicinske sestre je da potakne bolesnike na pravovremenu kontrolu nefrologu i oftalmologu s ciljem odgode komplikacija.
Nadalje, poticanje bolesnika s dijabetesom na fizičku aktivnost, uravnoteženu prehranu, samokontrolu i samozbrinjavanje kao i edukacija obitelji dovodi do kvalitetnijeg života. S druge strane, pružatelji zdravstvene skrbi će pravovremenom i adekvatnom komunikacijom ne samo s bolesnikom i obitelji, već i unutar tima ali i svih profesionalaca koji na bilo koji način skrbe o bolesniku s dijabetesom.

Marija Gilja, mag.med.techn.
Dopredsjednica HUMS-a

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail