Izvješće 38. Simpozija Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a

Simpozij Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a održan je
23.03.2024. u Opatiji u okviru 13. Kongresa HUMS-a, koji je organiziran 21-24.03.2024.
Program Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a održao se
zajedno sa programom Društva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega.
Programska cjelina:

 • Samozbrinjavanje osoba na injektibilnoj terapiji šećerne bolesti, Snježana Gaćina, KB
  Merkur, Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
 • Moderne tehnologije u liječenju šećerne bolesti, Dijana Prelec, KB Merkur,
  Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
 • Neplodnost, Martina Jug, KB Merkur, Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
 • Protokol biopsija bubrega u KB Merkur, Marijana Slunjski, Ivana Vuković, Klinička
  bolnica Merkur, Zagreb.
  Kongres je bio sadržajan, raznolik i vrlo inspirativan, mjesto gdje se može sresti kolegice sa
  svih razina ZZ. Radionice i posteri su bili zanimljivi. Ideje i prijedlozi organizatora u vezi
  organizacije i tema te gostiju u budućnosti, moglo bi osnažiti međunarodnu suradnju s
  kolegicama iz inozemstva.

Snježana Gaćina, mag.med.techn.
Predsjednica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail