In memoriam: Ankica Pišpek (1931. – 2021.)

In memoriam: Ankica Pišpek (26. rujna 1931., Knin – 23. siječnja 2021., Zagreb)

Akica Pišpek rođena je 26. rujna 1931. u Kninu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. U Zagrebu, 1948. upisuje Školu za medicinske sestre Mlinarska. Nakon završene škole zapošljava se u KBC Sestre milosrdnice (KB “Dr. Mladen Stojanović“). Poslije diplomsko školovanje u trajanju od dvije godine nastavlja u Školi narodnog zdravlja. Diplomirala je 1956. godine.
Od 1951. do 1969. godine obnašala je dužnost glavne sestre Odjela za neuropsihijatriju te svojim znanjem i entuzijazmom pridonosila edukaciji bolničara i pomoćnog osoblja. U svom mandatu zalagala se za zapošljavanje medicinskih sestara, stalnu edukaciju, pisanje zapisnika i svakodnevnu evaluaciju rada. Vrijeme u kojem je stvarala, bilo je početak procesa socijalizacije psihijatrije – skinute su rešetke, izbačene stezulje i uklonjene mreže. Također, sestra Pišpek sudjelovala je u otvaranju prvih Klubova liječenih alkoholičara.
Glavna sestra KBC Sestre milosrdnica, postaje 1969. godine i tu dužnost obavlja sve do umirovljenja u lipnju 1990. Sudjelovala je u školovanju medicinskih sestara, ponajviše u današnjoj Školi za medicinske sestre Vinogradska.

Bila je autor mnogih samostalnih radova tiskanih u časopisima (Psihijatrijska njega, Sestrinski vjesnik, Zdravstvo) kao i u mnogim zbornicima stručnih radova s kongresa, simpozija i seminara održanih u Hrvatskoj i svijetu. Koautor je dvadesetak radova iznesenih na međunarodnim skupovima medicinskih sestara (Atena, Budimpešta, Milano) iz područja psihijatrije i neurologije. Koautor je nekoliko sestrinskih udžbenika za srednje medicinske škole, skripte za višu medicinsku školu, te brojnih priručnika za njegu bolesnika i higijenski minimum.
Od 1971. do 1986. godine bila je glavna i odgovorna urednica Vjesnika medicinskih sestara i medicinskih tehničara RH te je od 1963. do 1967. godine bila urednica časopisa Psihijatrijska njega.
U razdoblju od 1970. do 1978. godine bila je predsjednica Saveza medicinskih sestara i medicinskih tehničara SR Hrvatske (danas Hrvatska udruga medicinskih sestara). Osnivala je regionalne ogranke i stručne sekcije (danas Stručna društva i Podružnice HUMS-a) iz područja primarne zdravstvene zaštite, neuropsihijatrije, onkologije, kirurgije, interne i pedijatrije. Godine 1973. osnovala je Klub viših, srednjih i nižih medicinskih kadrova KB „Dr. Mladen Stojanović“ što je današnja Podružnica  HUMS-a KBC Sestre milosrdnice. Bila je članica Izvršnog odbora Saveza medicinskih sestara Jugoslavije.
Za svoj rad, Ankica Pišpek dobila je brojna priznanja, a među njima se ističu: Srebrna sestrinska značka 1984., Zlatna sestrinska značka 1986., Povelja povodom dvadesete obljetnice Udruge zdravstvenih radnih organizacija 1975., Nagrada dr. Marija Schlesinger, Orden rada sa srebrnim vijencem i posebice Nagrada za životno djelo i izniman doprinos sestrinskoj profesiji HUMS-a, 2009. godine. Od 2018. je članica Društva umirovljenih medicinskih sestara HUMS-a.
Zahvaljujemo Ankici Pišpek koja je iza sebe ostavila veliki zalog Hrvatskom sestrinstvu i dala veliki doprinos u radu Hrvatske udruge medicinskih sestara.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail