Izvještaj sa 14. tečaja trajne edukacije Onkološko-hematološkog društva

Onkološko-hematološko društvo HUMS-a održalo je 14. Tečaj trajne edukacije od 5. – 7. listopada 2017. u Baškoj na otoku Krku. Na Tečaju su prisustvovala 133 sudionika iz Osijeka, Slavonskog Broda, Varaždina, Novog Marofa, Klenovnika, Čakovca, Karlovca, Šibenika, Splita, Dubrovnika, Rijeke i Zagreba. Održano je 30 predavanja i 2 radionice. Kroz interaktivne radionice doznali smo o iskustvima i zadovoljstvu bolesnika liječenih novim lijekovima koji se primjenjuju supkutano u onkološko-hematološkim centrima u Hrvatskoj. Istaknuti su novi pristupi u liječenju i praćenju bolesnika imunoterapijom, liječenje leukemije u današnje doba, novosti u antiemetskoj suportivnoj terapiji, analgetik nove generacije, antimikrobne podloge u prevenciji infekcije CVK-a, menadžment kožnih nuspojava i nove smjernice u prehrani onkološko-hematoloških bolesnika.

Pročitajte više …

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail