ženski pjevački zbor medicinskih sestara Osijek i HUMS-a.