Uskršnji posjet Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS-a), Volonterskog kluba Vrapci i