Proslava Međunarodnog dana žena podružnice ŽB Čakovec