Priopćenje o obilježavanju Međunarodnog dana sestrinstva u Karlovcu