Osnivačka skušptina Društva medicinskih sestara u ginekologiji