Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja u Osijeku u organizaciji DZ Osijek, Patronažnog društva HUMS-a i Podružnice HUMS-a DZ Osijek