Obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva iz Podružnice HUMS-a Opće bolnice Varaždin