Izvještaj sa VII. Simpozija Društva medicinskih sestra i tehničara školske i sveučilišne medicine