Izvještaj sa II Simpozija – Međunarodni dan osoba sa stomom – Podružnica HUMS-a Sisak