Izvještaj sa II. Dvodnevnog edukacijskog rekreacijskog simpozija