Izvještaj sa Edukacijskog tečara medicinskih sestara i tehničara III kategorije "Mokrenje u krevet – nemojte ga ignorirati"