Izvještaj o Seminaru za zdravstvene djelatnike – edukacija edukatora o cijepljenju