Izvještaj 2. Simpozija HUMS-a Dijabetes i endokrinologija ususret Svjetskom danu dijabetesa