Izvješće sa stručne Tribine povodom Međunarodnog dana sestrinstva