5. Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS-a) s međunarodnim sudjelovanjem Sestrinstvo bez granica – Simpozij društva oftalmoloških sestara