Podružnice HUMS-a

Podružnice HUMS-a osnova su djelovanja Udruge. Mogu se osnivati u svakoj županiji ili gradu Zagrebu naše zemlje, te pri svim institucijama u kojima su zaposlene medicinske sestre i tehničari. Način rada i djelovanja Podružnice definiran je Statutom udruge i Poslovnikom o radu Podružnice.

Naziv podružnice Ime i prezime/Institucija E-mail
Bjelovar Saša Halusek
Županijska bolnica Čakovec Božena Kapitarić
Dom zdravlja Dubrovnik Katica Margaretić
Opća bolnica Dubrovnik Perica Klokoč
Karlovac Marija Šlat
Klinička bolnica Osijek Ljubica Tolj
Dom zdravlja Osijek Valentina Plazibat
OŽB Požega Jelena Kitanović
Klinička bolnica Split Dijana Blažević dijana.blazevic@hums.hr
Opća bolnica Varaždin Snježana Šobak
Vinkovci Blaženka Hruškar
Zabok Blaženka Stunja
Medicinske sestre dječjih vrtića Edita Prelec
Dom zdravlja Zagreb Centar Ivana Matanović
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Jadranka Pavlić  
Klinika za dječje bolesti Zagreb Marina Jurić
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Miljenka Dah
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac Tiana Jonke
KB Sveti Duh Željka Klobučar
Klinika za psihijatriju Vrapče Janja Rukavina
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Bojana Burić
Opća Bolnica Slavonski Brod Marija Gavran Galić
Dječja bolnica Srebrnjak Zrinka Kolak
OB Šibenik Mišela Radnić
Neuropsihijatrijska bolnica Popovača Frano Marinić
OB Sisak Marina Durbić  
Koprivničko – križevačka županija Marina Friščić
Dom zdravlja Zagreb Zapad Jelena Beketić
Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
Škola za medicinske sestre Mlinarska Anka Šabanović
Škola za medicinske sestre Vrapče Mirjana Kozina
Dom zdravlja Zagreb Istok Irena Salar
Poliklinika Medikol Miljenka Toplek
Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan Zagreb Martina Filko Kajba
Psihijatrijska bolnica Rab Maja Bezić
Škola za medicinske sestre Vinogradska Miroslava Kičić
OB Gospić Lucija Starčević
OŽB Našice Zvjezdana Gvozdanović
Pakrac-Lipik Olivera Zelić
OB Pula Barbara Šarić