Izvještaj sa tečaja III kategorije Što medicinska sestra treba znati o hepatitisu?

Infektološko društvo Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS) u suradnji sa Podružnicom HUMS-a Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb te Hrvatskim liječničkim zborom, Sekcijom za virusne hepatitise održalo je 2. tečaj III kategorije Što medicinska sestra treba znati o hepatitisu?. Tečaj je održan 16. ožujka 2018. godine u velikoj predavaonici Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu.

Na tečaju je sudjelovalo 90 medicinskih sestara i tehničara iz cijele Hrvatske iz različitih zdravstvenih ustanova: Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Doma zdravlja Zagreb Centar, Doma zdravlja Zagreb Istok – dijaliza, Dječje bolnica Srebrnjak, Psihijatrijske bolnice Vrap

e, Opće bolnicePula, Opće bolnice Gospić, Stomatološke poliklinike Zagreb, iz privatnih zdravstvenih ustanova, studenti Zdravstvenog veleučilišta, nastavnici i učenici škola za medicinske sestre Vrapče, Mlinarska, te učenici primaljske škole u Vinogradskoj.

Obzirom da su virusni hepatitisi zarazne bolesti koje predstavljaju veliki javnozdravstveni problem te prema procjenama baziranim na studiji o globalnoj proširenosti bolesti virusni hepatitisi su uzrokom 1.3 milijuna smrtnih slučajeva svake godine, stoga virusni hepatitisi predstavljaju sedmi uzrok smrtnosti globalno.

Cilj tečaja bio je pružiti osnovna znanja te novosti i izazove u području virusnih hepatitisa od trenutnog stanja, akcijskog plana, njihove kontrole, liječenja, cijepljenja, profilakse, skrbi za oboljele te njihovo praćenje, dijagnostiku, pretrage i psihosocijalni aspekt skrbi te suradnju zdravstvenog sustava s civilnim društvom. Zbog izrazito velikog interesa tečaj je ponovljen.

Na samom početku skup su pozdravile: ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” prof.dr.sc. Alemka Markotić dr. med., pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Adelka Zoretić, mag.med.techn., tajnica Hrvatske udruge medicinskih sestara Danijela Miše, mag.med.techn. i predsjednica povjerenstva za stručni nadzor Hrvatske komore medicinskih sestara i medicinskih tehničara Ana Ljubas, mag.med.techn.

Dopredsjednica infektološkog društva HUMS-a

Ana Tomić

Predsjednica Infektološkog društva HUMS-a

Gordana Kičin Ercegovac

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail