Izvještaj sa 12. Kongresa Pedijatrijskog društva HUMS-a

IZVJEŠTAJ

12. KONGRESA PEDIJATRIJSKOG DRUŠTVA HUMS-a

Kongresni centar, Amadria park, Solaris, Šibenik

11-14.10.2018.

U organizaciji Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ, Pedijatrijskog društva HUMS-a i KBC Split, održani su 11-14. listopada 2018. godine u Amadria Park, Solaris, Šibeniku, 12. Kongres Pedijatrijskog društva HUMS-a i 13. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva. Ovaj zajednički kongres najvažniji je skup posvećen zdravstvenoj zaštiti djece u Hrvatskoj.

Kongres na kojem je ukupno bilo 820 sudionika, započeo je svečanim otvorenjem i govorima pozvanih liječnika i medicinskih sestara. Nakon pozdravnih riječi izaslanika predsjednice RH, prim.dr.Milivoja Novak, skup je pozdravila predsjednica Pedijatrijskog društva HLZ, prof.dr.sc.Aida Mujkić, a zatim u ime domaćina, predstojnik Klinike za pedijatriju, KBC Split, prof.dr.sc. Marijan Saraga. U ime Pedijatrijskog društva HUMS-a, sudionike je pozdravila predsjednica Kristina Kužnik,mag.med.techn. Svečani dio otvaranja završio je nastupom poznatih pjevača Doris Dragović i Tedi Spalata, te domjenkom dobrodošlice.

Radni dio Kongresa započeo je prikazom i nagrađivanjem pet znanstvenih radova hrvatskih pedijatara, te prikazom nagrađena dva znanstvena rada pedijatrijskih medicinskih sestara i tehničara. Nagradu za rad „ Knowledge about dietary fibre and its health benefits: A cross-sectional survey of 2536 residents from across Croatia.“ dobila je Marija Ljubičić, mag.med.techn. ( OB Zadar, Odjel pedijatrije), te za rad „ Spolno ponašanje adolescenata: usporedba adolescenata drugih i četvrtih razreda strukovne škole i gimnazije.“ nagradu je dobio Martin Trubelja, bacc.med.techn. ( Diplomski studij sestrinstva, MF Zagreb). Nagradu za njihovo ostvarenje uručila im je predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a, Kristina Kužnik,mag.med.techn.

U uspješnom stručnom radu 12. Kongresa Pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara sudjelovalo je 234 medicinskih sestara i tehničara. Važnosti, vrijednosti i nadasve stručnosti ovog Kongresa pridonijelo je 40 usmenih priopćenja i 28 poster prezentacija, pedijatrijskih medicinskih sestara i tehničara iz cijele Hrvatske, te gostiju iz Bosne i Hercegovine. Prikazana su najnovija dostignuća u svakodnevnom radu medicinskih sestara/tehničara koja promiču unapređenje struke, te je istaknuta važnost kontinuirane edukacije u provođenju procesa zdravstvene njege pedijatrijskih bolesnika.

Na početku Kongresa za medicinske sestre i tehničare, predstavljena je nova revidirana Sestrinska dokumentacija pedijatrijskog bolesnika. Iza toga pozvano predavanje održao je doc.dr.sc. Robert Lovrić na temu „ Kako pripremiti članak za objavu u znanstvenom sestrinskom časopisu.”

Zadnji dan Kongresa održana je po prvi put u povijesti rada PD HUMS-a Panel rasprava na temu „ Palijativna skrb u djece – gdje smo danas ? ”, pod stručnim vodstvom medicinskih sestara Marije Ljubičić i Stanke Katić. Kvalitetnoj raspravi prethodila su izvrsna predavanja pozvanih predavača : Blaženke Horvat ( predsjednica Društva za palijativnu i hospicijsku skrb HUMS-a) i Renate Marđetko ( koordinatorica palijativne skrbi Međimurske županije). Svojim izlaganjem počastili su nas prof.dr.sc. Jasminka Stepan Giljević i doc.dr.sc. Mario Čuk. U aktivnom dijelu rasprave uz navedene sudjelovale su medicinske sestre Dragica Beštak i Tanja Hačko. Ova Panel rasprava doprinjela je upoznavanju pedijatrijskih sestara s pojmom i uvodnim prikazom palijativne skrbi u djece, kako takva populacija djece postoji u Hrvatskoj no nije posebno prepoznata. O samoj Panel raspravi napravljeno je posebno izvješće.

Većina medicinskih sestara prikazom usmenih ili poster prezentacija govorila je o kvalitetnoj komunikaciji, smjernicama i protokolima u radu, pozitivnim i negativnim stavovima vezano za sestrinsku dokumentaciju u svakodnevnom radu, mogućim incidentima i pogreškama u radu, te mjerama prevencije i smjernicama postupanja i praćenja istih. Svrha je i vodilja većine prezentacija bila vrlo jasno naglašena, prezentacijom posebnosti u radu s pacijentima na svakom pedijatrijskom odjelu, upoznati sve pedijatrijske medicinske sestre i tehničare u Hrvatskoj, kako bi svi radili na isti način, po istim smjernicama i protokolima. Cilj je bio istaknuti važnost maksimalne profesionalnosti, opreznosti i pridržavanja smjernica i protokola postupaka zdravstvene njege, kako bi se u konačnici postigla maksimalna razina sigurnosti djeteta i kvaliteta zdravstvene skrbi.

Preduvjet je stalna formalna i neformalna edukacija medicinskih sestara i tehničara uz vidljivu potrebu istraživanja i publikacije radova iz područja zdravstvene njege utemeljene na dokazima. Tijekom prezentacija stručnih i znanstvenih radova te konstruktivnih rasprava, iznesena su brojna pozitivna iskustva ali i problemi s kojima se medicinske sestre „suočavaju“ u svakodnevnom radu. Danas među djecom je sve učestalija: loša prehrana, sklonost pretilosti, psihogene reakcije i problemi adolescenata, uzimanje sredstava ovisnosti, izloženost nasilju, nesreće, stres, zagađenje okoliša te je sve veći broj djece s kroničnim bolestima. Kvaliteta skrbi o toj djeci ovisi o zajedničkoj suradnji medicinskih sestara u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti.

I ove je godine, uz liječnički, u sestrinski dio programa Kongresa uvršteno vrednovanje pripremljenih i prezentiranih radova. Za usmenu prezentaciju rada „ Pasivna imunizacija -RSV profilaksa u nedonoščadi”, nagradu je primila Suzana Poljak Pernjek, mag.med.techn.( KBC Rijeka), a za poster prezentaciju „ Lokalna terapija inhibitorima kalciurina u liječenju atopijskog dermatitisa”, nagradu je primila Ines Birkić Belanović, (KBC Sestre milosrdnice).

To je dokaz kako definiramo i postavljamo sve jasnije elemente i kriterije vrednovanja svakog segmenta tijekom izrade i konačne prezentacije rada (aktualnosti teme, strukturiranosti poslanog sažetka, sadržaja i strukturiranosti poslanoga rada u cijelosti, referenci, vizualnoga izgleda i funkcionalnosti prezentacije ili postera, načina izlaganja prezentatora, zainteresiranosti auditorija, te razvijenoj raspravi o pripremljenom i prezentiranom radu). Danas je to nužni put u sestrinstvu koji se prostire pred nas i svakom našem budućem stručnom skupu daje visokovrijednu znanstvenu dimenziju i profesionalnost. Podižemo razinu i širimo lepezu naših znanja, vještina, kompetencija a time i kvalitetu rada neophodnog za sigurnost naših bolesnika, ali u konačnici i nas samih.

Kongres je završio svečanom večerom sudionika u dvorani Amadria Park, Solaris. Tom prilikom dodijeljene su gore navedene nagrade, te su na sudjelovanju i doprinosu Kongresu svim gostima zahvalili prof.dr.sc.Aida Mujkić, Kristina Kužnik, mag.med.techn. i prof. dr.sc. Marijan Saraga.

U Zagrebu, 15.siječnja 2019.g.

 

Predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a

Kristina Kužnik, mag.med.techn.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj sa Edukacijskog tečaja medicinskih sestara i tehničara III kategorije “Mokrenje u krevet – nemojte ga ignorirati”

Dana 18.svibnja 2018.g. u ogranizaciji Pedijatrijskog društva HUMS-a, u dvorani Klinike za psihijatriju, KBC Sestre milosrdnice, održan je Edukacijski tečaj medicinskih sestra i tehničara III kategorije „ Mokrenje u krevet- nemojte ga ignorirati“.

Cilj ovog Tečaja bio je podizanje svijesti o noćnom mokrenju, pružanje aktualnih informacija medicinskim sestrama i tehničarima u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj pedijatrijskoj zdravstvenoj skrbi, kako bi mogli pravovremeno prepoznati problem u djeteta, educirati roditelje i djecu o problemu koji je čest, kojeg se ne treba sramiti i koji se može uspješno terapijski riješiti.

Tečaj je bio namijenjen medicinskim sestrama i tehničarima pedijatrijske zdravstvene skrbi kao i ostalim zdravstvenim djelatnicima koji se u svom radu susreću s problemom noćnog mokrenja kod djece. Voditelji tečaja bile su kolegice Snježana Fusić, mag.med.techn i Jadranka Pavlić, bacc.med.techn. Sudjelovalo je 50 medicinskih sestara, sa Klinika za pedijatriju iz Zagreba, Splita, iz Primarne zdravstvene zaštite i Škole za medicinske sestre-Vinogradska, uz goste predavače: Snježanu Fusić, mag.med.techn. iz Klinike za djećje bolesti Zagreb, Ivanu Merlin, prof. psihologije iz Srednje medicinske škole- Vinogradska, te domačine Jadranku Pavlić, bacc.med.techn. Kristinu Sedmak, bacc.med.tech, Slavicu Bošnjak, bacc.med.techn. i Kristinu Kužnik, mag. med.techn. Navedeni predavači prikazali su kroz predavanja osnovne činjenice koje dovode do problema mokrenja u krevet, kako se dijagnosticira, te na koji se način može spriječiti, ili ako je nastao kako ga nefarmakološki ili farmakološki liječiti. Isto tako prikazano je kako educirati roditelje i dijete o problemu mokrenja u krevet i koji su zadaci medicinskih sestara u edukaciji o navedenom problemu.

U zaključku nadamo se da smo posvjestili postojanje problema mokrenja u krevet u djece, značenje medicinskih sestara u bitnosti da ga se pravovremeno prepozna i tretira kako ne bi doveo do teških psiholoških posljedica za dijete, ali i za cijelu njegovu obitelj. Problema mokrenja u krevet se ne treba sramiti, treba učiniti sve da svako dijete koje ima ovaj problem uspješno ga rješi i živi život poput svojih vršnjaka, a medicinske sestre im kroz edukaciju njih samih, njihovih roditelja i okoline u tome mogu uvelike pomoći.

Kristina Kužnik, mag.med.techn.

Pedijatrijsko društvo HUMS-a

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj sa II. Dvodnevnog edukacijskog rekreacijskog simpozija

II. DVODNEVNI EDUKACIJSKO REKREACIJSKI SIMPOZIJ

STRES U PEDIJATRIJSKOJ SESTRINSKOJ SKRBI

FENOMEN STRESA – KRIZE, PROBLEMI I IZVANREDNE SITUACIJE U PEDIJATRIJSKOJ SESTRINSKOJ SKRBI

Hotel Matija Gubec, Stubičke Toplice, 16-17.veljače 2018.g.

Ciljevi simpozija bili su utvrditi što činimo u svrhu rješavanja stresa i kako ga interpretiramo. Otvaramo li nova vrata i poglede nakon stresnih situacija ili jednostavno samo zatvaramo poglavlja koja nam nisu bila ugodna. Kako stres djeluje na naše samopouzdanje i koliko ga doživljavamo kao neuspjeh? Što možemo učiniti da stres bude pozitivno iskustvo, da djeluje na nas stimulirajuće i da nam bude prijatelj? Kako mobilizirati energiju za optimalno funkcioniranje?

Prilikom otvaranja Simpozija u pozdravnom govoru predsjednice Pedijatrijskog društva HUMS-a, Kristine Kužnik, odali smo počast povodom smrti dugogodišnjoj članici Pedijatrijskog društva i dugogodišnjoj glavnoj sestri Klinike za pedijatriju KBC Zagreb kolegici Katici Šešo. Medicinska sestra Katica Šešo bila je aktivan član ove zajednice dugi niz godina, te je svojim radom i stručnošću podigla i odgojila mnoge naraštaje pedijatrijskih medicinskih sestara. Simpozij je svojom prisutnošću uveličala i pozdravila nazočne predsjednica HUMS-a, Tanja Lupieri.

U stručnom dijelu predavanja kroz uvod o motivaciji kao glavnom preduvjetu profesionalnog zadovoljstva, dr. Snježane Mališe ( Hrvatsko katoličko sveučilište ), te osnovnim saznanjima o krizi i stresu u dječjoj dobi prof. Brune Proface ( Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba), došli smo do glavne teme Okruglog stola Simpozija „Medicinska sestra u izvanrednim i kriznim situacijama“. Pod izvrsnim vodstvom Gorana Latkovića, mag.oec. (Doktorska škola Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku) i Karoline Kramarić, mag.med.techn. (KBC Osijek, Klinika za pedijatriju), kroz teme iz svakodnevnog života u izvanrednim situacijama na radnom mjestu provele su nas pedijatrijske medicinske sestre iz KBC Split, KBC Sestre milosrdnice, OB Josip Benčević-Slavonski Brod i KBC Osijek. Iz njihovih svjedočanstava proizlazi zaključak da nas velike stresne situacije obilježavaju za cijeli život, trenuci kada u sekundi moramo donijeti odluku o tuđem životu, ponekad nesvjesni samog čina mijenjaju nas same za cijeli život. I ništa više iza toga nije isto. Rijetko postoje timovi za psihosocijalnu pomoć osoblju u takvim situacijama, te su u pravilu prepušteni sami sebi. Nerijetko ako smo voditelji pojedinih službi koje su sudjelovale u izvanrednoj situaciji moramo dati izvještaj za medije za koji nas nitko ne priprema. Stoga su kroz svoja predavanja magistar G. Latković i doc.dr. sc. Tea Vukušić Rukavina pokušali pojasniti i predočiti nam kako se uspješno nositi s kriznim situacijama i kako takve situacije uspješno iznijeti u medijima.

Drugi dio Simpozija bio je baziran na psihološkim radionicama o otkrivanju vlastitih vrijednosti, o bezuvjetnoj savjesnosti, do pokazivanja Mindfulness vježbi u izvedbi profesionalnog trenera. Kroz popodnevni dio nakon iscrpnih, hvalevrijednih predavanja, organiziran je program rekreacije i opuštanja za sve sudionike Simpozija.

Svaki stres je podražaj pri kojem se javljaju prirodne reakcije organizama – pozitivne ili negativne. Reakcije na stres su individualne. Ponekad određena razina stresa na nas djeluje stimulirajuće ili pak izaziva efekt stvaranja dodatnih problema, ulaska u krize i stvara povećane količine grešaka. Ovakvim edukacijama širimo svoje vidike, znanja i doprinosimo boljem suočavanju sa stresom. Kroz dva dana nastojali smo spojiti profesionalnu edukaciju sa relaksacijom, te na taj način nastojati pridonijeti smanjenju razine stresa. Na Simpoziju je sudjelovalo 115 medicinskih sestara pedijatrijske zdravstvene skrbi, uz pozvane goste predavače.

U Zagrebu, 15.ožujka 2018.godine

Predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a

Kristina Kužnik,mag.med.techn.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Proslava obilježavanja 60 godina rada Odjela za pedijatriju Županijske bolnice Čakovec

PROSLAVA OBILJEŽAVANJA 60 GODINA RADA ODJELA ZA PEDIJATRIJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC

Kristina Kužnik, mag.med.techn.

Članovi Pedijatrijskog društva HUMS-a, zajedno s predsjednicom Kristinom Kužnik, prisustvovali su dana 24. ožujka 2018.g. u dvorani Scheier, proslavi 60 godina postojanja i rada Odjela za pedijatriju ŽB Čakovec. Proslavu je uz prigodni kulturno – umjetnički program obogatilo i predavanje dva iznimno cijenjena gosta predavača, prof. dr. sc. Gorana Tešovića, spec. infektologije i pedijatrijske infektologije i prof. dr. sc. Milivoja Jovančevića, spec. pedijatar.

Proslava je započela čestitkama i prigodnim govorima. Brojnim uzvanicima obratio se domaćin proslave, voditelj Odjela pedijatrije Dejan Balažin, dr. med. koji je u zanimljivoj prezentaciji prikazao početke i razvoj Odjela pedijatrije, te viziju budućnosti odjela. Doček uzvanika i organizaciju proslave vodila je glavna sestra Odjela pedijatrije Dijana Farkaš mag.med.techn sa suradnicima.

Odjel za pedijatriju ŽB Čakovec ima kapacitet od ukupno 24 kreveta, podijeljen je na dvije cjeline, za manju djecu (0 do 18 mjeseci) i veću djecu (do 18 godina). Na odjelu imaju mogućnost smještaja roditelja uz hospitalizirano dijete. Pedijatrijska dnevna bolnica čini 6 kreveta, služi za dijagnostičke i terapijske postupke, parenteralnu rehidraciju i opservaciju za vanbolničke pacijente.

Tijekom proslave gospođa Gordana Prebeg, iz udruge ‘Veliko srce malom srcu’, je zajedno s predsjednikom udruge Draženom Belinom, dr. med., u ime udruge, Odjelu darovala nekoliko medicinskih aparata potrebnih u svakodnevnom radu. Nakon stručnog dijela pripremljen je domjenak uz ugodno druženje.

Proslavi je prisustvovalo ravnateljstvo ŽB Čakovec, te župan Međimurske županije, mnogi ugledni liječnici, te brojne medicinske sestre i tehničari koji svakodnevno surađuju ili sudjeluju u radu Odjela za pedijatriju ŽB Čakovec..

Bila nam je iznimna čast biti dijelom ovog hvalevrijednog događaja.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tečaj “Komunikacija kao temelj zdravih odnosa unutar pedijatrijske skrbi”

Pedijatrijsko društvo HUMS-a i Klinika za pedijatriju organiziraju Tečaj pod nazivom: “Komunikacija kao temelj zdravih odnosa unutar pedijatrijske skrbi”.

Vrlo često prepoznajemo komunikaciju kao glavni uzrok raznih poteškoća i problema u zdravstvu, a o istom problemu govore i mnoge provedene studije u posljednjih tridesetak godina. Ciljevi Simpozija su utvrditi koji su najčešći problemi u komunikaciji u pedijatrijskoj skrbi s kojima se svakodnevno susrećemo, koliko nam je komunikacijsko znanje ili neznanje kamen spoticanja u dinamičnom procesu rada, te kako spoznati načine za poboljšanje komunikacijskih vještina.

Tečaj će se održati 10.11.2017. od 08.00-18.00 sati, KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu.

PRIJAVNICA

PRVA OBAVIJEST

PROGRAM

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail